« Joe 2:20 Księga Joela 2:21 Joe 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie bój się, ziemio! raduj się a wesel się; bo uwielmożył Pan, aby uczynił.
2.GDAŃSKA.1881Nie bój się, ziemio! wesel się a raduj się; bo Pan wielkie rzeczy uczyni.
3.GDAŃSKA.2017Nie bój się, ziemio! Ciesz się i raduj, bo PAN uczyni wielkie rzeczy.
4.CYLKOWNie bój się ziemio, ciesz się a raduj, gdyż dzieł wielkich dokona Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy Pan uczynił.
6.BRYTYJKANie bój się, ziemio! Raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy!
7.POZNAŃSKANie lękaj się, ziemio, wesel się i raduj, bo wielkie rzeczy uczynił Jahwe!
8.WARSZ.PRASKANie bój się więc niczego, bojaźliwa ziemio! Ciesz się i raduj, Pan wielkie rzeczy uczynił.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bój się ziemio, ciesz się i raduj, ponieważ WIEKUISTY dokona wielkich dzieł.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bój się, ziemio! Ciesz się i wesel! Bo PAN spotężniał w swym dziele!