« Joe 2:23 Księga Joela 2:24 Joe 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I napełnią się gumna zbożem, a prasy opływać będą winem i oliwą.
2.GDAŃSKA.1881I będą gumna zbożem napełnione, a prasy opływać będą moszczem i oliwą.
3.GDAŃSKA.2017I spichlerze będą napełnione zbożem, a tłocznie będą opływać moszczem i oliwą.
4.CYLKOWI zapełnią się gumna zbożem i przelewać się będą kadzie moszczem i oliwą.
5.TYSIĄCL.WYD5I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały w moszcz i oliwę.
6.BRYTYJKAI klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą.
7.POZNAŃSKANapełnią się gumna zbożem, a kadzie przelewać się będą od moszczu i oliwy.
8.WARSZ.PRASKAZboża znów pełno na klepiskach waszych, z piwnic aż wypływa wino i oliwa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stodoły zapełnią się zbożem, a kadzie będą się przelewać oliwą i moszczem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI klepiska będą pełne ziarna, tłocznie spłyną moszczem i oliwą.