« Joe 2:26 Księga Joela 2:27 Joe 2:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Będziecie wiedzieć, że Ja w pośrodku Izraela jestem, Ja Pan, Bóg wasz, a niemasz inszego: nie będzie zawstydzon lud mój na wieki.
2.GDAŃSKA.1881I dowiecie się, żem Ja jest w pośród Izraela, a żem Ja Panem, Bogiem waszym, a że niemasz inszego; boć nie będzie pohańbiony lud mój na wieki.
3.GDAŃSKA.2017I dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, że ja jestem PAN, wasz Bóg, i że nie ma żadnego innego; a mój lud nigdy nie będzie pohańbiony.
4.CYLKOWI poznacie, że w pośród Israela przebywam, i żem Ja Wiekuisty, Bóg wasz, a niema innego; albowiem pohańbiony już nie będzie lud Mój na wieki.
5.TYSIĄCL.WYD5I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Panem, Bogiem waszym, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia.
6.BRYTYJKAI poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu.
7.POZNAŃSKAPoznacie, że Ja przebywam pośród Izraela i że Ja, Jahwe, a nikt inny, jestem Bogiem waszym; nigdy już lud mój nie będzie zawstydzony.
8.WARSZ.PRASKAI wtedy się przekonacie, że jestem naprawdę pośród Izraela i Panem jestem waszym i Bogiem. Ja tylko i nikt więcej poza Mną, lud zaś mój już nigdy zhańbiony nie będzie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I poznacie, że przebywam wśród Israela, i że Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg, a innego nie ma. Bo Mój lud nie będzie już pohańbiony na wieki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas przekonacie się, że Ja jestem pośród Izraela, że Ja, PAN, jestem waszym Bogiem i innego nie ma - a mój lud nie zazna już wstydu na wieki.