« Joe 2:7 Księga Joela 2:8 Joe 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żaden brata swego nie ściśnie, każdy ścieżką swoją pójdą, ale i okny wypadać będą, a nie stłuką się.
2.GDAŃSKA.1881Jeden drugiego nie ściśnie, każdy drogą swoją pójdzie; a choć i na miecz upadną, nie będą zranieni.
3.GDAŃSKA.2017Jeden drugiego nie ściśnie, każdy pójdzie swoją drogą. A choć i na miecz upadną, nie będą zranieni.
4.CYLKOWA jeden drugiego nie tłoczy, każdy gościńcem swoim postępuje, nawet przez włócznie rzucają się naprzód, nie łamią się (szyki).
5.TYSIĄCL.WYD5Jeden drugiego nie tratuje, każdy pójdzie swoim szlakiem. I choć na oręż natrafia, ran nie odnosi.
6.BRYTYJKANie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem, prą naprzód wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw.
7.POZNAŃSKAjeden drugiego nie potrąci, każdy kroczy swoją drogą; wśród pocisków nawet rzucają się naprzód, nie łamiąc [swych szyków].
8.WARSZ.PRASKAJeden drugiemu nie utrudnia walki, jeden mąż za drugim ciągnie swoim szlakiem. Między szeregiem oszczepów posuwają się naprzód, a ich szeregi nie mają końca.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeden nie tłoczy się z drugim, bo każdy idzie swoją drogą; rzucają się naprzód nawet przez włócznie, a się nie łamią.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie potrąca jeden drugiego. Każdy podąża swym torem. Jeśli któregoś powali pocisk, inny staje w wyłomie.