« Przys 8:25 Księga Przysłów 8:26 Przys 8:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeszcze był ziemie nie uczynił, ani rzek, ani zawias okręgu ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Jeszcze był nie uczynił ziemi, i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego.
3.GDAŃSKA.2017Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego;
4.KRAMSTUCKgdy jeszcze nie uczynił ziemi i obszarów i pierwiastkowego pyłu świata.
5.CYLKOWZanim jeszcze lądy utworzył i obszary i pierwiastkowe pyłki świata.
6.TYSIĄCL.WYD5Nim glebę i pola uczynił przed pierwszymi skibami roli.
7.BRYTYJKAgdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby.
8.POZNAŃSKAgdy jeszcze nie uczynił był ziemi i pól ani zaczynu świata.
9.WARSZ.PRASKAJeszcze nie było ziemi z uprawnymi polami ani fundamentów świata - już byłam.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zanim stworzył pierwiastkowe pyłki świata, lądy i obszary.
11.EIB.BIBLIA.2016zanim stworzył ziemię, otwarte jej przestrzenie, zanim powstał świat ze swoich pierwszych grud.