« Jan 12:10 Ewangelia Jana 12:11 Jan 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:10b) że mnodzy dla niego odchodzili z Judów i uwierzali w Jezusa.
2.WUJEK.1923Bo wiele Żydów dla niego odstępowało i wierzyło w Jezusa.
3.RAKOW.NTIż wiele dla niego odchodziło z Żydów, i wierzyli w Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Bo wiele z Żydów dla niego odstępowali i wierzyli w Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIgdyż z powodu niego wielu odstępowało Judejczyków, i wierzyło w Jezusa.
7.GRZYM1936wielu bowiem Żydów opuszczało ich dla niego i zaczynało wierzyć w Jezusa.
8.DĄBR.WUL.1973bo wielu Żydów odstępowało z jego przyczyny i wierzyło w Jezusa.
9.DĄBR.GR.1961bo wielu Żydów odstępowało z jego przyczyny i wierzyło w Jezusa.
10.TYSIĄCL.WYD5gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.
11.BRYTYJKAGdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa.
12.POZNAŃSKAbo przez niego wielu odłączyło się od Judejczyków i uwierzyło w Jezusa.
13.WARSZ.PRASKAWielu bowiem właśnie z jego powodu odeszło od Żydów i uwierzyło w Jezusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem wielu Żydów z jego powodu odchodziło oraz wierzyło co do Jezusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ jego powodu bowiem wielu Żydów odeszło i zaczęło wierzyć w Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż wielu Żydów z jego powodu odchodziło i zaczęło wierzyć w Jezusa.