« Jan 12:13 Ewangelia Jana 12:14 Jan 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:13a) A nalazszy Jesus oślę wsiadł na nie, jako jest napisano:
2.WUJEK.1923I nalazł Jezus osiełka i wsiadł nań, jako napisano:
3.RAKOW.NTA nalazszy Jezus oślę, wsiadł na nie, jako jest napisano:
4.GDAŃSKA.1881A dostawszy Jezus oślęcia, wsiadł na nie, jako jest napisane:
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, znalazłszy oślątko, wsiadł na nie, jak jest napisane:
6.SZCZEPAŃSKIA znalazłszy oślę, Jezus siadł na nie, jak było napisane:
7.GRZYM1936A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, jako napisano:
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, jako napisano:
9.DĄBR.GR.1961A Jezus, znalazłszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano:
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
11.BRYTYJKAA Jezus znalazłszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano:
12.POZNAŃSKAA Jezus znalazłszy osiołka wsiadł na niego zgodnie z tym, co napisano:
13.WARSZ.PRASKAA kiedy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, zgodnie z tym, co napisane:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus znalazł osiołka, po czym usiadł na niego, jak jest napisane:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego - tak jak jest napisane:
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Jezus znalazł osiołka, wsiadł na niego, tak jak jest napisane: