« Jan 12:1 Ewangelia Jana 12:2 Jan 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy uczynili mu tam wieczerzą, a Martha służyła. Łazarz lepak był jeden zsiedzących z nim.
2.WUJEK.1923I sprawili mu tam wieczerzą, a Martha służyła, a Łazarz był jednym z siedzących z nimi u stołu.
3.RAKOW.NTUczynili tedy jemu wieczerzą tamże, a Marta służyła; a Łazarz był jednym z onych, którzy społu siedzieli z nim.
4.GDAŃSKA.1881Tamże mu sprawili wieczerzę, a Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z onych, którzy z nim społem u stołu siedzieli.
5.GDAŃSKA.2017Tam przygotowali mu wieczerzę, a Marta usługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy razem z nim siedzieli przy stole.
6.SZCZEPAŃSKII przygotowano tam ucztę dla Niego: Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, co z Nim współbiesiadowali.
7.GRZYM1936I sprawili mu tam ucztę, na której Marja posługiwała, a Łazarz znajdował się wśród biesiadników.
8.DĄBR.WUL.1973I przygotowano mu tam wieczerzę, na której Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z siedzących z nim przy stole.
9.DĄBR.GR.1961I przygotowano mu tam wieczerzę, na której Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, co siedzieli z nim u stołu.
10.TYSIĄCL.WYD5Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.
11.BRYTYJKATam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole;
12.POZNAŃSKAPrzygotowali tam dla Niego przyjęcie: Marta usługiwała, Łazarz zaś był jednym z biesiadników.
13.WARSZ.PRASKAUrządzono tam dla Jezusa ucztę. Marta posługiwała, a przy stole zasiadł z Nim między innymi także Łazarz.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zrobili mu tam ucztę i Marta usługiwała; zaś Łazarz był jednym z tych, którzy leżeli razem z nim u stołu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTam też przygotowali Mu ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z Nim spoczywali przy stole.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tam przygotowali dla Niego wieczerzę, Marta im usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy z Nim spoczywali przy stole.