« Jan 12:23 Ewangelia Jana 12:24 Jan 12:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:23) Prawdziwie, prawdziwie mówię wam: Jeśli ziarno pszeniczne padszy do ziemie nie umrze, samo tylko trwa; lecz jeśli umrze, mnogi owoc niesie.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeźli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostawa; lecz jeźli obumrze, wielki owoc przynosi.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Jeśliby ziarno pszeniczne padszy do ziemie nie obumarło, ono samo tylko zostawa; lecz jeśliby obumarło, mnogi owoc przynosi.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeźliby ziarno pszeniczne wpadłszy do ziemi, nie obumarło, ono samo zostaje; lecz jeźliby obumarło, wielki pożytek przynosi.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeśli ziarno pszeniczne nie padnie w ziemię i nie umrze, pozostaje samo jedno; jeśli jednak umrze, obfity plon przynosi.
7.GRZYM1936Powiadam wam, że jeśli ziarno zboża upadnie na ziemię, a nie obumrze, zostaje bezpłodne; a jeśli obumrze, wiele owocu przynosi.
8.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze,
9.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze,
10.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.
11.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
12.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy nie zostanie wrzucone w ziemię i nie umrze, zostanie samo, jeśli zaś umrze, przyniesie obfity plon.
13.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, padłszy na ziemię, nie obumrze, pozostanie samo tylko ziarnem, jeżeli zaś obumrze, przyniesie plon obfity.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy wpadnie do ziemi i nie umrze, samo jedynie pozostaje; ale jeżeli umrze niesie liczny owoc.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśliby ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumarło, pozostaje pojedynczym ziarnem; lecz jeśliby obumarło, przyniesie obfity owoc.