« Jan 12:26 Ewangelia Jana 12:27 Jan 12:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ninie dusza moja zatrwożyła się, a co rzekę? Ojcze zachowaj mię od tej godziny. Ale prze to przyszedłem do tej godziny.
2.WUJEK.1923Teraz dusza moja zatrwożona jest, i cóż rzekę? Ojcze! wybaw mię z téj godziny; leczem dlatego przyszedł na tę godzinę.
3.RAKOW.NTTeraz dusza moja zatrwożona jest; I cóż rzekę? Ojcze, wybaw mię z godziny tej. Alem dla tego przyszedł na godzinę tę.
4.GDAŃSKA.1881Terazci dusza moja zatrwożona jest; i cóż rzekę? Ojcze! zachowaj mię od tej godziny; alemci dlatego przyszedł na tę godzinę.
5.GDAŃSKA.2017Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.
6.SZCZEPAŃSKIDusza moja teraz strwożona! I czyż może powiem: »Ojcze, wybaw Mnie z tej godziny«? Przecież przyszedłem dlatego, na tę godzinę.
7.GRZYM1936Teraz strwożona jest dusza moja. I cóż mam powiedzieć? Ojcze! wybaw mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem na tę godzinę.
8.DĄBR.WUL.1973Teraz zatrwożyła się dusza moja. Może mam powiedzieć: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny?
9.DĄBR.GR.1961Teraz zatrwożyła się dusza moja. Czyż mam powiedzieć: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny?
10.TYSIĄCL.WYD5Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.
11.BRYTYJKATeraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.
12.POZNAŃSKATeraz lęk ogarnął moją duszę. I czyż mam powiedzieć: Ojcze, uwolnij Mnie od tej godziny? Ale po to przyszedłem, dla tej właśnie godziny!
13.WARSZ.PRASKAA moja dusza jest teraz bardzo udręczona i nie wiem, co mam powiedzieć: Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny? Lecz Ja przecież przyszedłem właśnie na tę godzinę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz została wstrząśnięta moja dusza, i co mogę powiedzieć? Ojcze, zachowaj mnie przy życiu z dala od tej godziny? Wszakże po to przyszedłem; na tę godzinę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz moja dusza jest w trwodze, i co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Teraz dusza moja jest zatrwożona; i co powiem? Ojcze! Uratuj mnie od tej godziny; przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.