« Jan 12:29 Ewangelia Jana 12:30 Jan 12:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jesus i rzekł: nie prze mię ten głos był, ale prze was.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus i rzekł: Nie dla mnie ten głos przyszedł, ale dla was.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus i rzekł: Nie dla mnie się ten głos sstał, ale dla was.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus i rzekł: Nie dla mnie się ten głos stał, ale dla was.
5.GDAŃSKA.2017Jezus odpowiedział: Ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odpowiedział i rzekł: Nie dla Mnie ten głos się odezwał, ale dla was.
7.GRZYM1936A Jezus rzecze na to: Nie dla mnie głos ten przyszedł, ale dla was.
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus mówiąc: Nie dla mnie stał się ten głos, ale dla was.
9.DĄBR.GR.1961Odpowiedział Jezus mówiąc: Nie dla mnie stał się ten głos, ale dla was.
10.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.
11.BRYTYJKAJezus, odpowiadając, rzekł: Nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was.
12.POZNAŃSKAA Jezus odpowiedział: - Ten głos odezwał się nie dla Mnie, ale dla was.
13.WARSZ.PRASKANa to rzekł Jezus: Głos ten rozbrzmiewa nie ze względu na Mnie, lecz ze względu na was.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiedział, mówiąc: Nie ze względu na mnie dotarł ten głos, ale ze względu na was.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast Jezus wyjaśnił: Nie ze względu na Mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Nie ze względu na mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was.