« Jan 12:41 Ewangelia Jana 12:42 Jan 12:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakże jednak i z książąt mnodzy uwierzyli weń, ale dla Faryzeuszów nie wyznawali, aby z szkoły wyłączeni nie byli.
2.WUJEK.1923Wszakże jednak i z książąt wiele ich weń uwierzyło: ale dla Pharyzeuszów nie wyznawali, aby nie byli z bóżnice wyrzuceni.
3.RAKOW.NTWszakże jednak i z Książąt wiele ich uwierzyło weń; ale dla Faryzeuszów nie wyznawali, aby z zgromadzenia wyrzuceni nie byli.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże jednak i z książąt wiele ich weń uwierzyło; ale dla Faryzeuszów nie wyznali, aby z bóżnicy nie byli wyłączeni.
5.GDAŃSKA.2017Jednak i z przełożonych wielu uwierzyło w niego, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali go, aby nie wyłączono ich z synagogi.
6.SZCZEPAŃSKIPomimo to wielu nawet z pośród członków Sanhedrynu, uwierzyło w Niego, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wykluczono z bóżnicy.
7.GRZYM1936Mimo to wielu z możnych uwierzyło weń, a tylko z obawy przed faryzeuszami nie wyznawali go, aby ich z synagogi nie wyrzucono.
8.DĄBR.WUL.1973Jednakże i z książąt wielu uwierzyło w niego, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi.
9.DĄBR.GR.1961Jednakże i z książąt wielu uwierzyło w niego, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi.
10.TYSIĄCL.WYD5Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi.
11.BRYTYJKAMimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi;
12.POZNAŃSKAA jednak i wielu z przełożonych uwierzyło w Niego, ale z obawy przed faryzeuszami nie wyznawali tego, aby ich nie wyłączono z synagogi.
13.WARSZ.PRASKALecz uwierzyło w Niego wielu, nawet spośród przywódców ludu, jednak z obawy przed faryzeuszami nie przyznali się do tego, żeby ich nie wyłączono z synagogi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak przy tym, także wielu z przywódców uwierzyło względem niego, ale z powodu faryzeuszów się nie przyznali, by nie zostali wykluczeni z bóżnicy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Niemniej jednak wielu z przywódców uwierzyło w Niego, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby nie zostali wyłączeni z synagogi.