« Jan 12:45 Ewangelia Jana 12:46 Jan 12:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja światło przyszedłem na świat, aby wszelki wierzący wmię, w ciemności nie trwał.
2.WUJEK.1923Ja światłość przyszedłem na świat, aby każdy, który wierzy w mię, w ciemności nie mieszkał.
3.RAKOW.NTJa światłość na świat przyszedłem, aby wszelki, który wierzy w mię, w ciemności nie trwał.
4.GDAŃSKA.1881Ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy w mię, w ciemnościach nie został.
5.GDAŃSKA.2017Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.
6.SZCZEPAŃSKIJa, Światło, przyszedłem na <ten> świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we Mnie wierzy.
7.GRZYM1936Ja światłość przyszedłem na świat, aby ten, kto we mnie wierzy, nie mieszkał w ciemności.
8.DĄBR.WUL.1973Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.
9.DĄBR.GR.1961Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.
11.BRYTYJKAJa jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.
12.POZNAŃSKAJa, światłość, przyszedłem na świat, aby nikt z wierzących we Mnie nie pozostawał w ciemności.
13.WARSZ.PRASKAJa przyszedłem na świat jako światłość, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja, światło, przyszedłem na świat, aby każdy wierzący względem mnie, nie został w ciemności.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ja – światłość, przyszedłem na świat, aby nikt, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.