« Jan 12:46 Ewangelia Jana 12:47 Jan 12:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli kto słuchać będzie moich słów, a nie uwierzy ja go nie sądzę. Bo nieprzyszedłem abym sądził świat, ale abym zachował świat.
2.WUJEK.1923A jeźliby kto słuchał słów moich, a nie strzegł, Ja go nie sądzę; bom nie przyszedł, żebym sądził świat, ale żebym świat zbawił.
3.RAKOW.NTA jeśliby kto słyszał moje słowa, a nie uwierzyłby, ja go nie sądzę. Bom nie przyszedł, żebych sądził świat, ale żebych zbawił świat.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby kto słuchał słów moich, a nie uwierzyłby, jać go nie sądzę; bom nie przyszedł, ażebym sądził świat, ale ażebym zbawił świat.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.
6.SZCZEPAŃSKIA ktoby słuchał nauk moich, ale nie przestrzegał, tego Ja nie sądzę; albowiem nie przyszedłem sądzić świata, ale świat zbawić.
7.GRZYM1936Jeśli kto słucha nauki mojej a nie strzeże jej, ja go nie potępiam, bo nie przyszedłem potępiać świata, ale zbawić go.
8.DĄBR.WUL.1973A kto by słuchał słów moich, a nie przestrzegał, ja go nie sądzę, bo nie przyszedłem, żeby sądzić świat, ale żebym świat zbawił.
9.DĄBR.GR.1961A kto by słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go sądzić nie będę, bo nie przyszedłem, żeby sądzić świat, ale żebym świat zbawił.
10.TYSIĄCL.WYD5A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.
11.BRYTYJKAA jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.
12.POZNAŃSKAA jeśli ktoś usłyszy moją naukę, a nie będzie jej przestrzegał, to Ja go nie potępię, bo nie przyszedłem, aby świat potępić, lecz aby go zbawić.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś posłyszy o mojej nauce, lecz nie będzie jej zachowywał, Ja nie będę go sądził. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, lecz aby go zbawić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśliby ktoś wysłuchał moich słów i nie uwierzył, ja go nie sądzę; bo nie przyszedłem abym osądził świat, ale abym świat zbawił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI jeśliby ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie Ja będę go sądził; nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśliby ktoś słuchał moich słów, a nie uwierzy, ja go nie będę sądził; bo nie przyszedłem, aby sądzić świat, ale aby świat zbawić.