« 5Moj 8:16 5 Księga Mojżeszowa 8:17 5Moj 8:18 » 

1.WUJEK.1923Abyś nię rzekł w sercu twojem: Siła moja a moc ręki mojéj to mi wszystko sprawiły.
2.GDAŃSKA.1881Ani mów w sercu swem: Moc moja, i siła ręki mojej nabawiła mię tych dóbr;
3.GDAŃSKA.2017Abyś nie mówił w swym sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo;
4.CYLKOWAbyś nie rzekł w sercu swojém: siła moja i moc ręki mojej zdobyła mi te dobra;
5.KRUSZYŃSKIabyś nie mówił w sercu swojem: "Oto moc moja i siła ręki mojej sprawiła mi te bogactwa".
6.MIESES[ażeby] ani ty nie mawiał też w sercu swojem: „Siła moja i tężyzna ręki mojej sprawiły mi potęgę tę!”.
7.TYSIĄCL.WYD5Obyś nie powiedział w sercu: To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo.
8.BRYTYJKAAbyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo.
9.POZNAŃSKAObyś nie pomyślał sobie: "To moja siła i krzepkość mojej ręki zdobyła mi to mienie".
10.WARSZ.PRASKAi żebyś nie mógł powiedzieć sobie w sercu: To moja moc i wysiłek moich własnych rąk dały mi te bogactwa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także byś nie powiedział w swoim sercu: Moja siła oraz moc mej ręki zdobyła dla mnie te dobra.
12.EIB.BIBLIA.2016po to, byś nie myślał w swoim sercu: To moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo.