« 5Moj 8:1 5 Księga Mojżeszowa 8:2 5Moj 8:3 » 

1.WUJEK.1923I pomnieć będziesz na wszystkę drogę, przez którą cię przyprowadził Pan, Bóg twój, przez czterdzieści lat po puszczy, aby cię trapił i doświadczył, ażeby wiadomo było, co w sercu twojem tkwiało, jeźlibyś strzegł przykazania jego, czyli nie.
2.GDAŃSKA.1881Miejże w pamięci wszystkę drogę, którą cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat po puszczy, aby cię trapił, i doświadczył, aby wiadomo było, co jest w sercu twojem, jeźlibyś przestrzegał przykazań jego, czyli nie.
3.GDAŃSKA.2017Pamiętaj całą drogę, którą prowadził cię PAN, twój Bóg, przez te czterdzieści lat po pustyni, by cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie.
4.CYLKOWA pamiętaj na całą drogę, którą cię prowadził Wiekuisty, Bóg twój, oto już czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć, aby cię doświadczyć i poznać, co w sercu twojém, - czy będziesz przestrzegał przykazań Jego, czy téż nie?
5.KRUSZYŃSKIBędziesz pamiętał o każdej drodze, jaką prowadził cię Jahwe, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię upokorzyć i doświadczyć cię, aby poznać, co jest w sercu twojem, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy też nie.
6.MIESESPomnij na tę drogę całą, którą wiódł cię Bóg twój Wiekuisty, oto! już czterdzieści lat po pustyni tej, by ci dawać odczuć biedę, ażeby doświadczyć ciebie, – gwoli poznawaniu tego, co jest w sercu twojem: czy przestrzegał ty przykazań będziesz Jego, czy też nie.
7.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu: czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie?
8.BRYTYJKAZachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie.
9.POZNAŃSKAA pamiętaj [Izraelu] o całej tej drodze, po której twój Bóg, Jahwe, prowadził cię przez pustynię już oto przez lat czterdzieści, by cię upokorzyć i wypróbować, ażeby poznać, co się kryje w twym sercu: czy będziesz zachowywał Jego przykazania, czy też nie.
10.WARSZ.PRASKAPrzypomnisz sobie całą tę drogę, którą Jahwe, twój Bóg, prowadził cię przez czterdzieści lat przez pustynię, aby cię upokorzyć i doświadczyć na wiele sposobów, tak żebyś ujawnił twoje pragnienia i żeby się okazało, czy rzeczywiście będziesz zachowywał Jego przykazania, czy też nie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I pamiętaj o całej drodze po pustyni, którą cię prowadził WIEKUISTY, twój Bóg oto już czterdzieści lat, by cię ukorzyć; aby cię doświadczyć oraz poznać, co jest w twoim sercu czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy też nie?
12.EIB.BIBLIA.2016Zapamiętaj też całą drogę, którą PAN, twój Bóg, prowadził cię przez te czterdzieści lat po pustyni, aby nauczyć cię uległości, wypróbować cię i poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie.