« 5Moj 8:2 5 Księga Mojżeszowa 8:3 5Moj 8:4 » 

1.WUJEK.1923Trapił cię niedostatkiem, i dał ci pokarm: mannę, któréjeś nie znał ty i ojcowie twoi, abyć okazał, iż nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem, które wychodzi z ust Pańskich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż dręczył cię, i głodem ci dokuczał; potem karmił cię manną, którejś nie znał, ani jej też znali ojcowie twoi, aby cię nauczył, iż nie samym chlebem żyje człowiek, ale tem wszystkiem, co pochodzi z ust Pańskich, żyć będzie człowiek.
3.GDAŃSKA.2017Upokorzył cię, dawał ci odczuć głód i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, aby cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust PANA.
4.CYLKOWPrzeto upokarzał cię, i morzył cię głodem, i karmił cię manną, którejś nie znał ani znali ojcowie twoi, - aby ci pokazać, iż nie samym chlebem żyje człowiek, ale i przez każde wyrzeczenie ust Wiekuistego, żyć może człowiek;
5.KRUSZYŃSKIUpokorzył cię, głodem cię dotknął, karmił cię, manną, o czem nie wiedziałeś, ani nie wiedzieli ojcowie twoi, abyś się teraz dowiedział, że nie tylko samym chlebem żyje człowiek, ale żyje człowiek tem wszystkiem, co wychodzi z ust Bożych.
6.MIESESWięc On dawał ci odczuwać biedę, dawał ci odczuwać głód, [poczem] żywił ciebie manną [mān], której ty nie znałeś, ani też nie znali ojcowie twoi, – ażeby oznajmić tobie, iż nie samym żyje chlebem człowiek, lecz że wszystkiem [,co powstaje] na rozkaz Wiekuistego, utrzyma się przy życiu człowiek.
7.TYSIĄCL.WYD5Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
8.BRYTYJKAUpokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana.
9.POZNAŃSKAWięc cię upokarzał i morzył głodem, a [potem] karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, aby ci dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz tym wszystkim, co Jahwe zrządzi.
10.WARSZ.PRASKAUpokarzał cię, zsyłał na ciebie głód, karmił cię manną, której przedtem nie znałeś i której nie znali twoi ojcowie. Miałeś się dzięki temu dowiedzieć, że człowiek nie żyje samym chlebem, ale tym wszystkim, co wychodzi z ust Boga.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego cię upokarzał, morzył cię głodem oraz karmił cię manną, której nie znałeś, ani nie znali twoi ojcowie aby ci pokazać, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale człowiek może żyć i przez każde słowo ust WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust PANA.