« 5Moj 8:3 5 Księga Mojżeszowa 8:4 5Moj 8:5 » 

1.WUJEK.1923Odzienie twoje, któremeś się odziewał, najmniéj nie zwiotszało, i noga twoja nie starła się: oto czterdziesty rok jest.
2.GDAŃSKA.1881Szata twoja nie wiotszała na tobie, i noga twoja nie napuchła przez te czterdzieści lat.
3.GDAŃSKA.2017Twoja odzież nie zniszczyła się na tobie i twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat.
4.CYLKOWOdzież twoja nie zwiotszała na tobie, a noga twoja nie nabrzmiała - oto już czterdzieści lat.
5.KRUSZYŃSKISzata twoja nie zużyła się na tobie, ani noga twoja nie nabrzmiała przez te lat czterdzieści;
6.MIESESOdzież twa na tobie nie zwiotszała, ni noga twoja nie nabrzmiała, oto! lat czterdzieści.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat.
8.BRYTYJKATwoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat.
9.POZNAŃSKATwoja odzież nie zużyła się na tobie, a noga twa nie obrzmiała przez owe lat czterdzieści.
10.WARSZ.PRASKAPrzez owych czterdzieści lat nie zniszczyło się na tobie ubranie i nawet nie opuchły ci nogi,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoja odzież nie niszczyła się na tobie, a twa noga nie nabrzmiewała oto już czterdzieści lat.
12.EIB.BIBLIA.2016Przez te czterdzieści lat nie zużyła się na tobie odzież ani nie opuchła twoja noga.