« Mat 18:25 Ewangelia Mateusza 18:26 Mat 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Padając przeto niewolnik on kłaniał się mu mówiąc: panie, pocierpi mi a wszytko tobie oddam.
2.WUJEK.1923A upadłszy sługa on, prosił go, mówiąc: Miéj cierpliwość nademną, a wszystko tobie oddam.
3.RAKOW.NTUpadszy tedy on sługa, pokłonił się mu, mówiąc: Panie, użyj cierpliwości nademną, a wszytko tobie oddam.
4.GDAŃSKA.1881Upadłszy tedy sługa on, pokłonił mu się, mówiąc: Panie! miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA upadłszy sługa on, prosił go mówiąc: Miej cierpliwość nademną, a wszystko tobie oddam.
7.SZCZEPAŃSKI{Ów} tedy sługa, upadłszy mu do nóg, <oddał pokłon> i [błagał go], mówiąc: Miej cierpliwość nademną, a wszystko ci zwrócę.
8.GRZYM1936Ale sługa rzucił mu się do nóg i błagał go: Miej cierpliwość ze mną a wszystko ci oddam.
9.DĄBR.WUL.1973A sługa ów upadłszy prosił go mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy sługa ów upadłszy prosił go mówiąc: Panie, miej cierpliwość nade mną a oddam ci wszystko.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.
12.BRYTYJKATedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie! Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko.
13.POZNAŃSKAA sługa upadłszy do nóg oddał mu pokłon, mówiąc: Bądź cierpliwy, a oddam ci wszystko. -
14.WARSZ.PRASKAWtedy sługa ów rzucił się przed nim na ziemię i prosił go mówiąc: Panie, miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, miej nade mną cierpliwość, a wszystko ci oddam.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: Okaż mi cierpliwość. Oddam ci wszystko.
17.TOR.NOWE.PRZ.Upadł więc sługa i pokłonił się mu, mówiąc: Panie! Bądź dla mnie cierpliwy, a oddam ci wszystko.