« Mat 18:30 Ewangelia Mateusza 18:31 Mat 18:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy towarzysze jego co się działo, zasmucili się wielce, i przyszedszy powiedzieli panu swemu wszytko co się działo.
2.WUJEK.1923A ujrzawszy towarzysze jego, co się działo, zasmucili się bardzo i przyszli i powiedzieli Panu swemu wszystko, co się było stało.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy spólni słudzy jego, co się działo; zasmucili się srodze; i szedszy oznajmili Panu swemu, wszytko co się działo.
4.GDAŃSKA.1881Ujrzawszy tedy spółsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo, a szedłszy oznajmili panu swemu wszystko, co się stało.
5.GDAŃSKA.2017A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA ujrzawszy towarzysze jego co się działo, zasmucili się bardzo: i szedłszy oznajmili Panu swemu wszystko co się działo.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy jego współtowarzysze ujrzeli, co się stało, bardzo się zasmucili; poszli przeto i opowiedzieli panu swemu wszystko, co zaszło.
8.GRZYM1936Co widząc jego towarzysze, wielce się zasmucili i opowiedzieli całą sprawę panu.
9.DĄBR.WUL.1973A widząc, co się działo, towarzysze jego zasmucili się bardzo i przyszli, i donieśli panu swemu o wszystkim, co się stało.
10.DĄBR.GR.1961A widząc, co się działo, towarzysze jego zasmucili się bardzo i przyszedłszy, donieśli panu o wszystkim, co się stało.
11.TYSIĄCL.WYD5Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
12.BRYTYJKAA współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało.
13.POZNAŃSKATowarzysze jego widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
14.WARSZ.PRASKAA jego współtowarzysze, widząc to, bardzo się zasmucili. Poszli do swego pana i opowiedzieli mu wszystko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jego współsłudzy, kiedy ujrzeli co się stało, zostali bardzo zasmuceni i poszli oraz oznajmili swojemu panu wszystko, co się stało.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ujrzeli więc współsłudzy jego, co się stało, i zasmucili się bardzo, poszli i dokładnie opowiedzieli swojemu panu wszystko, co zaszło.