« Rzym 8:14 List do Rzymian 8:15 Rzym 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie wzięliście ducha niewoli zaś do bojaźni, ale wzięliscie ducha za syny sposobienia, wktórem krzyczymy: Abba, ociec.
2.WUJEK.1923Boście nie wzięli ducha niewolstwa znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przywłaszczenia za syny, przez którego wołamy: Abba, (Ojcze)!
3.RAKOW.NTBoście nie wzięli ducha niewolstwa zasię ku bojaźni; aleście wzięli ducha przysposobienia synowstwa, w którym krzyczymy: Abba, Ojcze!
4.GDAŃSKA.1881Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli Ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze!
5.GDAŃSKA.2017Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!
6.JACZEWSKIMy to wszyscy winniśmy być synami Bożymi, bo zostając chrześcianami, nie staliśmy się jako niewolnicy bojaźliwi, ale zostaliśmy przysposobieni za synów Bożych, tak iż do Boga z całą ufnością możemy mówić: Abba, Ojcze.
7.SYMONBoście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni: aleście wzięli ducha synowstwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
8.DĄBR.WUL.1973Bo nie otrzymaliście ducha niewoli znów ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów i w duchu tym wołamy: Abba (Ojcze)!
9.DĄBR.GR.1961Bo nie otrzymaliście ducha niewoli znów ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów i w duchu tym wołamy: Abba (Ojcze)!
10.TYSIĄCL.WYD5Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
11.BRYTYJKAWszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
12.POZNAŃSKANie otrzymaliście przecież ducha niosącego niewolę, która by znów miała rodzić strach, lecz otrzymaliście Ducha dającego synostwo, dzięki czemu możemy wołać: Abba! Ojcze!
13.WARSZ.PRASKANie otrzymaliście przecież ducha niewoli, żeby znów trwać w bojaźni, lecz został wam dany duch przybrania za synów, w którym to duchu wołamy: Abba, Ojcze!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jako że nie otrzymaliście ducha niewoli znowu ku bojaźni; ale otrzymaliście Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo nie wzięliście ducha niewoli, by znowu żyć w zastraszeniu, ale wzięliście ducha usynowienia, przez którego wykrzykujemy: Abba, Tato!