« Rzym 8:15 List do Rzymian 8:16 Rzym 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który to Duch poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dzieci Boże.
2.WUJEK.1923Albowiem ten Duch świadectwo daje duchowi naszemu, iżeśmy są synami Bożymi.
3.RAKOW.NTOnże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi.
4.GDAŃSKA.1881Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi.
5.GDAŃSKA.2017Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
6.JACZEWSKISam Duch święty wlewa w nas to przekonanie, że jesteśmy synami Boga.
7.SYMONA sam Duch daje świadectwo duchowi naszemu, żeśmy synami Bożymi.
8.DĄBR.WUL.1973A sam Duch daje świadectwo duchowi naszemu, żeśmy synami Bożymi.
9.DĄBR.GR.1961A sam Duch daje świadectwo duchowi naszemu, żeśmy synami Bożymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
11.BRYTYJKATen to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
12.POZNAŃSKATen właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Boga.
13.WARSZ.PRASKASam zaś Duch daje świadectwo duchowi naszemu o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten do Duch współświadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga.