« Rzym 8:20 List do Rzymian 8:21 Rzym 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że i samo stworzenie wyswobodzi się z niewoli skazy, do swobody sławy dzieci Bożych.
2.WUJEK.1923Bo i samo stworzenie będzie wyswobodzone z niewolstwa skażenia na wolność chwały synów Bożych.
3.RAKOW.NTIż i samo ono stworzenie będzie wolne uczynione z niewolstwa skażenia, na wolność chwały dziatek Bożych.
4.GDAŃSKA.1881Pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych.
5.GDAŃSKA.2017Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.
6.JACZEWSKIBo i stworzenie to uwolnionem będzie od tego zepsucia, w jakiem obecnie zostaje, aby być uczestnikiem chwały synów Bożych.
7.SYMONże i ono wyzwolone będzie z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych.
8.DĄBR.WUL.1973że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych.
9.DĄBR.GR.1961że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych.
10.TYSIĄCL.WYD5że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
11.BRYTYJKAŻe i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
12.POZNAŃSKAże doczeka się uwolnienia z niewoli powodującej zagładę i otrzyma wolność, która darzy chwałą, jaką cieszą się dzieci Boga.
13.WARSZ.PRASKAże i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zepsucia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w nadziei, że to stworzenie zostanie uwolnione z niewoli deprawacji, dla chwały wolności dzieci Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITże i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Że i samo stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia do wolności chwały dzieci Boga.