« Rzym 8:23 List do Rzymian 8:24 Rzym 8:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nadzieją zbawieniśmy. Nadzieja lepak widoma nie jest nadzieją; bo co widzi kto, a co się i nadziewa?
2.WUJEK.1923Albowiem nadzieją jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą widzą, nie jest nadzieja; bo co kto widzi, przecz się nadziewa?
3.RAKOW.NTAbowiem nadzieją jesteśmy zbawieni. A nadzieja widziana, nie jest nadzieją. Bo co widzi kto, przecz się i tego nadziewa?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nadziejąśmy zbawieni. A nadzieja widoma nie jest nadzieją; bo co kto widzi, przecz się tego spodziewa?
5.GDAŃSKA.2017Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi?
6.JACZEWSKITeraz cieszymy się tylko nadzieją zbawienia: bo gdybyśmy chcieli poprzestać już na tem, co tu mamy, - to musielibyśmy się wyrzec nadziei, gdy tymczasem nadzieja jest oczekiwaniem czegoś lepszego.
7.SYMONBo nadzieją zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieja: bo co kto widzi, pocóż by się jeszcze spodziewał?
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem nadzieją jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją: tego bowiem, co się już widzi, jakże jeszcze spodziewać się można?
9.DĄBR.GR.1961Albowiem nadzieją jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją: tego bowiem, co się już widzi, jakże jeszcze spodziewać się można.
10.TYSIĄCL.WYD5W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?
11.BRYTYJKAW tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?
12.POZNAŃSKAW tej chwili zbawienie jeszcze jest przedmiotem nadziei. Któż bowiem spodziewać się będzie tego, na co już patrzy?
13.WARSZ.PRASKAW nadziei bowiem jesteśmy zbawieni, nadzieja zaś oglądana [jako przedmiot oczekiwania] nie jest [już] nadzieją. Jeśli bowiem ktoś już widzi [to, czego się spodziewa], to czegoż jeszcze może się spodziewać?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo zostaliśmy uratowani dla nadziei. Ale nadzieja, która jest widziana nie jest nadzieją; gdyż kto się spodziewa tego, co widzi?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło?
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem w tej nadziei zostaliśmy zbawieni. A nadzieja widzialna nie jest nadzieją; bo ktoś, kto widzi, po co ma mieć nadzieję?