« Rzym 8:25 List do Rzymian 8:26 Rzym 8:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A takież i duch znami podpomaga mdłości nasze. Bo oczbychmy się modlili jako potrzeba - niewiemy; ale sam duch przyczynia się za nami wzdychańmi niewymownemi.
2.WUJEK.1923Także téż i Duch dopomaga krewkości naszéj; albowiem o cobyśmy prosić mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownem.
3.RAKOW.NTTakże też i on duch wzajem podpomaga mdłościam naszym. Abowiem o coby prosić, jakoby potrzeba, niewiemy; ale samże duch przyczynia się za nami wzdychaniami niewymowionymi.
4.GDAŃSKA.1881Także też i Duch dopomaga mdłościom naszym. Albowiem o co byśmy się modlić mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale tenże Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownem.
5.GDAŃSKA.2017Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
6.JACZEWSKIPrzyszłość ta jest przed nami zakrytą, a przecież spodziewamy się jej, bo Duch Święty, pod tym względem dopomagając ułomności naszej, każe się jej nam spodziewać; bo i gdy się modlimy o tę przyszłość, nie wiemy, jak się o nią modlić, ale Duch Święty, dając nam natchnienia, uczy nas żarliwej modlitwy, niby modli się za nas.
7.SYMONPodobnież i Duch wspiera słabość naszą: albowiem o cobyśmy prosić mieli, jak potrzeba, nie wiemy: ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownem.
8.DĄBR.WUL.1973Także i Duch wspomaga niemoc naszą, gdyż nie wiemy należycie, o co się modlić mamy, ale sam Duch błaga za nami wzdychaniem niewysłowionym.
9.DĄBR.GR.1961Także i Duch wspomaga niemoc naszą, gdyż nie wiemy należycie, o co się modlić mamy, ale sam Duch błaga (za nami) wzdychaniem niewysłowionym.
10.TYSIĄCL.WYD5Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
11.BRYTYJKAPodobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
12.POZNAŃSKAW ten sam sposób Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiem bowiem, o co i w jaki sposób mamy się modlić, dlatego sam Duch wstawia się za nami przez niewyrażalne błagania.
13.WARSZ.PRASKAPodobnie też i Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, lecz [właśnie] sam Duch wstawia się za [nami] błaganiami, których nie można wyrazić słowem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale też i Duch dopomaga naszej słabości, bowiem nie wiemy tego, o co się mamy pomodlić jak należy; a sam Duch wstawia się za nami niewypowiedzianymi wzdychaniami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
16.TOR.NOWE.PRZ.A tak samo i Duch wspomaga nas w naszych słabościach. Nie wiemy bowiem, o co mielibyśmy się modlić, tak jak należy; ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.