« Rzym 8:26 List do Rzymian 8:27 Rzym 8:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz on kto szpieguje serca, wie (które jest) rozumienie ducha, że wedle Boga przyczynia się za świętemi.
2.WUJEK.1923A który wypatruje serca, wie, czego Duch pożąda, iż według Boga prosi za świętymi.
3.RAKOW.NTA on który się bada serc, wie która jest zabawka ducha, iż według Boga przyczynia się za świętymi.
4.GDAŃSKA.1881A ten, który się serc bada, wie, który jest zmysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.
6.JACZEWSKIBóg zaś, który zna tajniki serca naszego, wysłuchuje modlitwę naszą, bo modlitwa ta jest z natchnienia Ducha Świętego.
7.SYMONA ten, który bada serca, wie, czego Duch żąda: ponieważ według Boga prosi za świętymi.
8.DĄBR.WUL.1973A ten, który przenika serca, wie, o co prosi Duch: że według Boga przyczynia się za świętymi.
9.DĄBR.GR.1961A ten, który przenika serca, wie, o co prosi Duch: że według Boga przyczynia się za świętymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
11.BRYTYJKAA Ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.
12.POZNAŃSKABo Ten, który doskonale zna wnętrze człowieka, wie, jakie jest pragnienie Ducha. Duch przecież zgodnie z wolą Bożą wstawia się za świętymi.
13.WARSZ.PRASKATen zaś, który przenika serca, wie, jakie jest pragnienie Ducha: [wie], że Bóg, tak jak chce, wstawia się za świętymi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ten, co bada serca wie, jaki jest ów zamiar Ducha, ponieważ według Boga wstawia się za świętymi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Ten, który bada serca wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ zgodnie z wolą Boga wstawia się za świętymi.