« 1Moj 46:34 1 Księga Mojżeszowa 47:1 1Moj 47:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyjechawszy tedy Józeph, oznajmił Pharaonowi, mówiąc: Ojciec mój i bracia, owce ich i bydło, i wszystko co mają, przyszli z ziemie Chananejskiéj, a oto stoją w ziemi Gessen.
2.GDAŃSKA.1881Tedy przyjechawszy Józef, oznajmił Faraonowi, i rzekł: Ojciec mój i bracia moi z owcami swemi, i z wołami swymi, i ze wszystkiem, co mają, przyjechali z ziemi Chananejskiej; a oto, są w ziemi Gosen.
3.GDAŃSKA.2017Józef więc przyszedł i powiedział faraonowi: Mój ojciec i moi bracia ze swymi owcami, wołami i ze wszystkim, co mają, przybyli z ziemi Kanaan; oto są w ziemi Goszen.
4.NEUFELD.1863I przyszedł Josef i doniósł Paraonowi, mówiąc: ojciec mój i bracia moi i trzoda ich i bydło ich i wszystko co do nich należy, przyszli z ziemi Kenaan, a otóż są w ziemi Goszen.
5.CYLKOWI przybył Josef i doniósł Faraonowi, i rzekł: "Ojciec mój i bracia moi i trzody ich, i bydło ich, wszystko co do nich należy, przybyli z ziemi Kanaan, - a oto są w ziemi Goszen."
6.KRUSZYŃSKIPrzyszedł Józef i powiadomił faraona, mówiąc: "Ojciec mój i bracia moi przybyli ze swojemi owcami i bydłem swojem i wszystkiem, co do nich należy, z ziemi Kanaan i oto są w ziemi Gessen.
7.MIESESJózef udał się i oznajmił Faraonowi i rzekł: „Ojciec mój i bracia moi wraz z trzodą swoją, bydłem swojem i wszystkiem, co należy do nich, przybyli z Kraju Kanaanejskiego i oni oto są w krainie Goszenu”.
8.TYSIĄCL.WYD5Józef poszedł do faraona i oznajmił mu: Ojciec mój i moi bracia z trzodami, bydłem i całym swym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen.
9.BRYTYJKAA Józef, gdy przyjechał, powiadomił faraona, mówiąc: Ojciec mój i bracia moi przybyli z ziemi kanaanejskiej z trzodami swymi, z bydłem, i z całym dobytkiem swoim i są w krainie Goszen.
10.POZNAŃSKAJózef udał się więc do faraona z wiadomością: - Mój ojciec i moi bracia z owcami, wołami i całym swoim dobytkiem przyjechali z ziemi Kanaan i są teraz w ziemi Goszen.
11.WARSZ.PRASKAPoszedł tedy Józef do faraona i tak mu powiedział: Mój ojciec i moi bracia wraz z trzodami owiec, kóz i bydła i z całym swoim dobytkiem przybyli tu z Kanaanu. Obecnie znajdują się w Goszen.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Josef przybył oraz doniósł faraonowi, mówiąc: Z ziemi Kanaan przybyli: Mój ojciec, moi bracia, ich trzody, ich bydło oraz wszystko, co do nich należy; oto są w ziemi Goszen.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef przybył zatem i oznajmił faraonowi: Mój ojciec i moi bracia, z owcami i bydłem, ze wszystkim, co posiadają, przybyli z Kanaanu i są już w ziemi Goszen.