« 1Moj 47:13 1 Księga Mojżeszowa 47:14 1Moj 47:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z których wszystkie pieniądze zebrał za przedanie zboża, i wniósł je do skarbu królewskiego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy zebrał Józef wszystkie pieniądze, które się znajdowały w ziemi Egipskiej i w ziemi Chananejskiej, za żywność, którą kupowano; i wniósł one pieniądze Józef do skarbu Faraonowego.
3.GDAŃSKA.2017Józef zebrał więc wszystkie pieniądze, które znajdowały się w ziemi Egiptu i w ziemi Kanaan, za żywność, którą kupowano. I Józef wniósł te pieniądze do skarbu faraona.
4.NEUFELD.1863I zebrał Josef wszystkie pieniądze które się znalazły w ziemi Micrajim i w ziemi Kenaan za zboże które kupili, i wniósł Josef pieniądze te do domu Paraona.
5.CYLKOWI zebrał Josef wszystkie pieniądze, które się znajdowały w ziemi Micraim i w ziemi Kanaan za żywność, którą kupowali; i wniósł Josef pieniądze te do domu Faraona.
6.KRUSZYŃSKIJózef zebrał wszystkie pieniądze, znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kanaanejskiej za zboże, które kupowano; i zgromadził Józef te pieniądze w domu faraona.
7.MIESESJózef pozbierał wszystkie pieniądze, które znajdowały się w Kraju Egipskim i w Kraju Kanaanejskim – za zboże, które [sc. mieszkańcy ich] nabywali i Józef wnosił pieniądze te do domu Faraona.
8.TYSIĄCL.WYD5Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za zboże, które kupowano, i pieniądze te oddawał do pałacu faraona.
9.BRYTYJKAZa zboże, które nabywano, ściągał Józef wszystkie pieniądze, znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kanaanejskiej. Pieniądze te oddawał Józef na dworze faraona.
10.POZNAŃSKAZa kupowane zboże gromadził Józef wszelkie pieniądze od [mieszkańców] Egiptu i ziemi Kanaan. Te pieniądze oddawał Józef na dwór faraona.
11.WARSZ.PRASKAWszelkie pieniądze, które uzyskano ze sprzedaży zboża w Egipcie i w Kanaanie, gromadził Józef i przekazywał do pałacu faraona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Josef zebrał za żywność, którą kupowali, wszystkie pieniądze, które się znajdowały w ziemi Micraim i w ziemi Kanaan; i Josef wniósł te pieniądze do domu faraona.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef zaś, sprzedając zboże, ściągnął z mieszkańców Egiptu i Kanaanu wszystkie pieniądze, jakie posiadali. Pieniądze te odprowadzał następnie do skarbców faraona.