« 1Moj 47:14 1 Księga Mojżeszowa 47:15 1Moj 47:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy nie stało płacy kupującym, przyszedł wszystek Egipt do Józepha, mówiąc: Daj nam chleba, przecz umieramy przed tobą, gdyż już nie staje pieniędzy?
2.GDAŃSKA.1881A gdy nie stało pieniędzy w ziemi Egipskiej, i w ziemi Chananejskiej, tedy przyszli wszyscy Egipczanie do Józefa, mówiąc: Daj nam chleba, i czemuż mamy umierać przed tobą, gdyż nam już nie staje pieniędzy?
3.GDAŃSKA.2017A gdy zabrakło pieniędzy w ziemi Egiptu i w ziemi Kanaan, wszyscy Egipcjanie przyszli do Józefa i powiedzieli: Daj nam chleba. Dlaczego mamy umierać na twoich oczach? Gdyż nam już zabrakło pieniędzy.
4.NEUFELD.1863A gdy znikły pieniądze z kraju Micrajim i z kraju Kenaan, przyszło całe Micrajim do Josefa, mówiąc: daj nam chleba, dla czegóż mamy umierać przed tobą? gdyż wyszły pieniądze.
5.CYLKOWAle wyczerpały się pieniądze w ziemi Micraim i w ziemi Kanaan; i przybyli wszyscy Micrejczycy do Josefa, mówiąc: "Daj nam chleba. Czemu mamy umierać przed tobą? Bo - nie staje pieniędzy!"
6.KRUSZYŃSKIGdy brakło pieniędzy w ziemi egipskiej i w ziemi kanaanejskiej, przychodzili wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc: "Użycz nam chleba! Dlaczegoż mamy umierać przed tobą, że brak jest pieniędzy?"
7.MIESESSkoro pieniądze wyczerpały się w Kraju Egipskim i w Kraju Kanaanejskim, przybyli wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc: „Dawaj nam chleba! Dlaczego bowiem mamy zemrzeć przed tobą, gdyż pieniądze wyszły?”
8.TYSIĄCL.WYD5W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu, i wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go: Daj nam chleba! Dlaczego mamy umrzeć na twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy.
9.BRYTYJKAA gdy wyczerpały się zasoby pieniężne w ziemi egipskiej i w ziemi kanaanejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa mówiąc: Daj nam chleba! Dlaczego mamy umierać na oczach twoich, skoro brak nam już pieniędzy?
10.POZNAŃSKAA kiedy w Egipcie i w ziemi Kanaan wyczerpały się pieniądze, wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa prosząc: - Daj nam chleba! Czy mamy umierać w twojej obecności, dlatego że pieniądze się skończyły?
11.WARSZ.PRASKAW końcu zabrakło ludziom pieniędzy w Egipcie i w Kanaanie. Śpieszyli tedy do Józefa wszyscy Egipcjanie i mówili: Daj nam chleba! Czyż mamy konać na twoich oczach? Nie mamy już pieniędzy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wyczerpały się pieniądze w ziemi Micraim i w ziemi Kanaan; a wszyscy Micrejczycy przybyli do Josefa, mówiąc: Daj nam chleba, gdyż nie wystarcza pieniędzy. Czemu mamy przed tobą umierać?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy pieniądze w ziemi egipskiej oraz kananejskiej uległy wyczerpaniu, Egipcjanie zwrócili się do Józefa z prośbą: Udziel nam chleba. Dlaczego mamy umierać na twych oczach z powodu braku pieniędzy?