« 1Moj 47:16 1 Księga Mojżeszowa 47:17 1Moj 47:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które gdy przywiedli, dał im żywności za konie, i za owce, i za woły, i za osły: i żywił je onego roku za odmianę bydła.
2.GDAŃSKA.1881I przygnali bydła swe do Józefa; i dał im Józef chleba za konie, i za stada owiec, i za stada wołów, i za osły, i przechował je chlebem za wszystkie bydła ich, onego roku.
3.GDAŃSKA.2017Przyprowadzili więc swoje bydła do Józefa; i Józef dał im chleb za konie, za trzody owiec, za stada wołów i za osły. W tym roku zaopatrywał ich w żywność w zamian za wszelkie ich bydło.
4.NEUFELD.1863I sprowadzili bydło swoje do Josefa i dał im Josef chleba za konie i za stada trzody i za stada bydła i za osły i utrzymywał ich chlebem za całe bydło ich w roku tym.
5.CYLKOWI sprowadzili bydło swoje do Josefa; i dał im Josef chleba za konie, i za stada owiec, i za stada wołów, i za osły; - i wspierał ich chlebem za wszystko bydło ich w roku onym.
6.KRUSZYŃSKII przyprowadzili swoje stada do Józefa, a Józef wydał im chleb za konie, za stada owiec, za stada wołów i za osły; i dostarczyli za chleb wszystkie stada swoje tego roku.
7.MIESESOni więc przyprowadzili bydło swoje do Józefa, a Józef dawał im chleba za konie, za stada owiec, za stada wołów i za osły i żywił ich chlebem – w zamian za wszystkie bydło ich – przez ten rok.
8.TYSIĄCL.WYD5Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa, a on dawał im żywność w zamian za konie, za stada drobnego i większego bydła oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek.
9.BRYTYJKAWtedy przygnali bydło swe do Józefa. I dawał im Józef chleb za konie i za stada owiec, i za stada bydła, i za osły. Tak to w owym roku zaopatrywał ich w chleb za wszystko ich bydło.
10.POZNAŃSKAPrzywiedli zatem do Józefa swoje trzody, a Józef dawał im chleba w zamian za konie, za trzody owiec, za bydło i za osły. W tym roku zaopatrywał ich więc w zboże w zamian za wszelkie ich bydło.
11.WARSZ.PRASKATak więc przypędzali do Józefa swoje stada, a on sprzedawał im chleb za konie, za stada owiec, kóz, wołów i osłów. I tak dostarczał owego roku ludziom chleba w zamian za ich żywy dobytek.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc sprowadzili do Josefa swoje bydło; a Josef dał im chleba za konie, za stada owiec, za stada krów i za osły; w owym roku wspierał ich chlebem za całe ich bydło.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie więc przyprowadzali swój dobytek do Józefa, a on zaopatrywał ich w żywność w zamian za konie, za stada owiec, bydła, i za osły. Tego zatem roku nasycił ich chlebem za cały ich dobytek.