« 1Moj 47:17 1 Księga Mojżeszowa 47:18 1Moj 47:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszli téż do niego drugiego roku, i rzekli mu: Nie zataimy przed panem naszym, że, gdy nie stało pieniędzy, bydła wespół nie stało: a nietajnoć, że krom ciał i ziemi nic nie mamy.
2.GDAŃSKA.1881A gdy wyszedł rok on, przyszli do niego roku drugiego, mówiąc mu: Nie zatajemy przed panem naszym, że nam już pieniędzy nie stało, i stada bydeł są u pana naszego; nie zostawa nam przed panem naszym, tylko ciała nasze i role nasze.
3.GDAŃSKA.2017A gdy minął ten rok, przyszli do niego w następnym roku i powiedzieli: Nie ukryjemy przed naszym panem, że już skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do naszego pana. Nie zostaje nam nic przed naszym panem jak tylko nasze ciała i nasze pole.
4.NEUFELD.1863A gdy upłynął rok ten, przyszli do niego roku drugiego, i rzekli do niego: nie ukryjemy przed Panem moim, że po wyjściu pieniędzy i stad bydła do Pana mojego, nie pozostało przed Panem moim tylko ciało nasze i rola nasza.
5.CYLKOWI upłynął rok ów; i przyszli doń roku drugiego, i powiedzieli mu: "Nie zataim przed panem naszym, że gdy wyczerpały się pieniądze, a stada bydła u pana naszego są, nie pozostało nic przed panem naszym, prócz ciała naszego i ziemi naszej.
6.KRUSZYŃSKIGdy skończył się ten rok, przyszli do Józefa roku następnego i rzekli do niego: "Nie taimy przed panem moim, że wyszły pieniądze, a stada bydła u pana mojego; nic tedy nie pozostało przed panem moim, poza naszemi ciałami i naszą ziemią.
7.MIESESSkoro rok upłynął ów, przybyli doń na drugi rok i rzekli doń: „Nie zataimy przed panem, iż zaprawdę wyszły pieniądze, oraz stada bydła – do pana; nie zostało wobec pana nic, chyba tylko ciała nasze i ziemia nasza.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu: Nie mamy co ukrywać przed tobą, panie nasz, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać tobie, panie nasz, poza nami samymi i naszą ziemią!
9.BRYTYJKAA gdy upłynął ów rok; przyszli do niego następnego roku i rzekli do niego: Nie taimy tego przed panem naszym, że skoro skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do pana naszego, nie pozostało nam już nic, co moglibyśmy dać panu naszemu, jak tylko ciała nasze i role nasze.
10.POZNAŃSKAPo upływie tego roku przyszli do niego i w roku następnym, mówiąc: - Nie możemy ukrywać przed tobą, panie, że pieniądze się skończyły, a stada bydła należą do ciebie. Nic już nie pozostało dla ciebie, panie, jak tylko my sami i nasze pola.
11.WARSZ.PRASKARok ten dobiegł końca, a w następnym roku przyszli i powiedzieli do niego: Nie zamierzamy ukrywać, że dawno już skończyły się nam pieniądze, a cały nasz żywy dobytek znalazł się w posiadaniu naszego pana. Nie pozostało już – jak pan nasz widzi to dobrze – nic prócz nas samych i naszych pól.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy upłynął rok, następnego roku przyszli do niego oraz mu powiedzieli: Nie zataimy przed naszym panem, że gdy się wyczerpały pieniądze, a u naszego pana są również stada bydła, nie pozostało nic przed naszym panem, oprócz naszego ciała i naszej ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnego roku ludzie przyszli znowu: Nie ukrywamy przed tobą, panie - powiedzieli - że gdy skończyły nam się pieniądze, a stada bydła należą już do ciebie, nie mamy już nic do oddania oprócz ciał oraz pól.