« 1Moj 47:1 1 Księga Mojżeszowa 47:2 1Moj 47:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ostatnich téż z braciéj swéj, piąci mężów, postawił przed królem.
2.GDAŃSKA.1881A z liczby braci swej wziął pięciu mężów, i postawił je przed Faraonem.
3.GDAŃSKA.2017A spośród swych braci wziął pięciu mężczyzn i przedstawił ich faraonowi.
4.NEUFELD.1863I część braci swoich zabrał, pięciu mężów, i przedstawił ich Paraonowi.
5.CYLKOWI część braci swoich zabrał, pięciu mężów, i przedstawił ich Faraonowi.
6.KRUSZYŃSKIWziąwszy pięciu swoich braci z końca, przedstawił ich faraonowi;
7.MIESESOn wziął pięciu mężów z pośród braci swoich i przedstawił ich Faraonowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Po czym wziął ze sobą spośród swych braci pięciu mężów i przyprowadził ich do faraona.
9.BRYTYJKAA wziął spośród braci swoich z sobą pięciu mężów i przedstawił ich faraonowi.
10.POZNAŃSKAA spośród wszystkich swoich braci wziął [Józef] pięciu i przedstawił ich faraonowi.
11.WARSZ.PRASKASpośród swoich braci wybrał pięciu i przyprowadził ich do faraona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zabrał też część swoich braci pięciu mężów i przedstawił ich faraonowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie z grona swoich braci Józef wybrał pięciu i przedstawił ich faraonowi.