« 1Moj 47:19 1 Księga Mojżeszowa 47:20 1Moj 47:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kupił tedy Józeph wszystkę ziemię Egipską, gdy każdy przedawał osiadłość swą dla wielkości głodu: i poddał ją Pharaonowi,
2.GDAŃSKA.1881A tak kupił Józef wszystkę ziemię Egipską Faraonowi; bo sprzedali Egipczanie, każdy rolą swoję, gdyż się był wzmógł między nimi głód; i dostała się Faraonowi wszystka ziemia.
3.GDAŃSKA.2017I tak kupił Józef całą ziemię Egiptu dla faraona, bo każdy Egipcjanin sprzedał swoje pole, gdyż wzmógł się wśród nich głód. I cała ziemia stała się własnością faraona.
4.NEUFELD.1863I kupił Josef całą, rolę Micrajim dla Paraona, gdyż sprzedali mieszkańcy Micrajim każdy pole swoje, gdyż mocny był u nich głód, a tak ziemia stała się własnością Paraona.
5.CYLKOWI tak kupił Josef wszystką ziemię Micraim dla Faraona, bo sprzedali Micrejczycy, każdy pole swoje, gdyż wzmógł się między nimi głód. I dostała się ziemia Faraonowi.
6.KRUSZYŃSKII nabył Józef wszystką ziemię egipską dla faraona, ponieważ każdy z Egipcjan sprzedał swoje pole, gdyż zmuszał ich głód; i stała się ziemia własnością faraona.
7.MIESESWówczas nabył Józef całą ziemię Egiptu dla Faraona, albowiem Egipcjanie posprzedawali każdy pole swoje, ponieważ zmógł ich głód; – ziemia więc stała się własnością Faraona,
8.TYSIĄCL.WYD5Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona; każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc ziemia stała się własnością faraona.
9.BRYTYJKAI tak wykupił Józef wszystką ziemię uprawną dla faraona, bo wszyscy Egipcjanie sprzedali role swoje, gdyż głód dał im się we znaki. Tak to cały kraj stał się własnością faraona.
10.POZNAŃSKAJózef wykupił zatem całą ziemię egipską dla faraona, bowiem każdy Egipcjanin sprzedawał swoje pole, gdyż głód coraz bardziej im dokuczał. W ten sposób kraj stał się własnością faraona,
11.WARSZ.PRASKAWykupił więc Józef dla faraona wszelką ziemię uprawną w całym Egipcie. Egipcjanie bowiem sprzedawali wszystkie swoje pola, gdyż zmuszał ich do tego głód. W ten sposób cały kraj stał się własnością faraona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak Josef kupił całą ziemię Micraim dla faraona, bo Micrejczycy ją sprzedali, każdy swe pole, gdyż wzmógł się między nimi głód. Zatem ziemia dostała się faraonowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef więc wykupił na rzecz faraona całą ziemię egipską. Egipcjanie sprzedawali swe pola ze względu na srogi głód. W ten sposób ziemia przeszła na własność faraona.