« 1Moj 47:20 1 Księga Mojżeszowa 47:21 1Moj 47:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszystkie ludzie jéj, od ostatnich granic Egipskich, aż do koniecznych granic jéj.
2.GDAŃSKA.1881I przeniósł lud do miast, od ostatnich granic Egiptu aż do końca jego.
3.GDAŃSKA.2017I przeniósł lud do miast, od jednego krańca Egiptu do drugiego.
4.NEUFELD.1863A co do ludu, tego Josef przesiedlił do miast, od jednego końca granicy Micrajim aż do drugiego końca jego.
5.CYLKOWA lud przeniósł on do miast, od końca granic Micraimu, do końca jego.
6.KRUSZYŃSKII sprawił, że lud przeszedł do miast od jednego krańca granic Egiptu do drugiego.
7.MIESESlud zaś poprzenosił do miast, od jednego końca Egiptu do drugiego końca.
8.TYSIĄCL.WYD5A uczynił jego sługami ludność od jednego do drugiego krańca Egiptu.
9.BRYTYJKACo do ludności zaś, oddał ją całą w poddaństwo, od jednego krańca Egiptu do drugiego.
10.POZNAŃSKAa ludność - od jednego krańca Egiptu do drugiego - [Józef] przywiódł do niego jako niewolników.
11.WARSZ.PRASKAWszystkich mieszkańców zaś, od jednego krańca Egiptu do drugiego, [Józef] uczynił jego niewolnikami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przeniósł on lud do miast, aż do końca granic Micraim, do jego końca.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież lud Józef poddał w niewolę faraonowi, od krańca Egiptu po kraniec.