« 1Moj 47:21 1 Księga Mojżeszowa 47:22 1Moj 47:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oprócz ziemie kapłańskiéj, która im była dana od króla: którym i żywność naznaczoną z gumien pospolitych dawano: i przetóż nie musieli przedawać osiadłości swoich.
2.GDAŃSKA.1881Tylko ziemi kapłańskiej nie kupił; bo kapłani mieli obrok postanowiony od Faraona, i żywili się obrokiem swym, który im dał Farao; dlategoż nie sprzedawali ziemi swej.
3.GDAŃSKA.2017Nie kupił tylko ziemi kapłanów, bo kapłani mieli żywność przydzieloną im przez faraona i żywili się swoją żywnością, którą dał im faraon. Dlatego nie sprzedali swej ziemi.
4.NEUFELD.1863Tylko roli kapłanów nie kupił, gdyż wyznaczoném jest dla kapłanów przez Paraona, i jedli część wyznaczoną im, którą dał im Parao, dla tego nie sprzedali roli swojéj.
5.CYLKOWTylko ziemi kapłańskiej nie kupił, gdyż udział wyznaczony był dla kapłanów przez Faraona, i żywili się wyznaczonym udziałem swoim, który dał im Faraon; przeto nie sprzedawali ziemi swojej.
6.KRUSZYŃSKITylko ziemia kapłanów nie została kupiona, ponieważ kapłani spożywali prawnie wyznaczoną przez faraona porcję, którą im dawał faraon, dlatego nie sprzedali swojej ziemi.
7.MIESESJedynie ziemi kapłanów nie nabył, albowiem kapłanie mieli udział wyznaczony przez Faraona; oni spożywali udział swój, który Faraon im dawał, – dlatego nie sprzedawali ziemi swojej.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej faraona dla kapłanów i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie. Dlatego nie sprzedali swych gruntów.
9.BRYTYJKANie wykupił tylko ziemi kapłańskiej, bo kapłani mieli stałe zaopatrzenie wyznaczone przez faraona i żyli z tego zaopatrzenia, które im wyznaczył faraon. Dlatego nie sprzedali ziemi swojej.
10.POZNAŃSKANie wykupił tylko roli kapłanów, ponieważ faraon dał kapłanom takie prawo, by otrzymywali żywność na podstawie danych im przywilejów. Toteż nie sprzedawali swojej roli.
11.WARSZ.PRASKANie wykupywał tylko ziemi należącej do kapłanów, gdyż kapłani mieli prawo do utrzymywania się z zasiłków faraona. Otrzymywali stałe zaopatrzenie, które im zapewniał faraon. Dlatego nie potrzebowali sprzedawać swoich pól.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko nie kupił ziemi kapłańskiej, bo dla kapłanów był udział przeznaczony przez faraona; więc żywili się wyznaczonym swoim udziałem, który dał im faraon; dlatego nie sprzedawali swojej ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wykupił jedynie ziemi kapłańskiej, gdyż kapłani byli na utrzymaniu faraona i korzystali z przydziałów, które on im zapewniał. Tylko dlatego nie sprzedawali swych pól.