« 1Moj 47:23 1 Księga Mojżeszowa 47:24 1Moj 47:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyście mogli mieć zboże. Piątą część dacie królowi, a drugie cztery puszczam wam na nasienie i na wychowanie czeladzi i dziatek waszych.
2.GDAŃSKA.1881A z urodzajów waszych będziecie dawali piątą część Faraonowi; cztery zasię części będą wam na zasianie roli, i na żywność waszę i tych, którzy są w domach waszych, i na żywność dziatek waszych.
3.GDAŃSKA.2017A piątą część waszych plonów oddacie faraonowi, cztery zaś części będą wasze – na obsianie pól i na żywność dla tych, którzy są w waszych domach, i na żywność dla waszych dzieci.
4.NEUFELD.1863A stanie się przy źniwie, to oddacie piątą część Paraonowi a cztery części będą dla was na zasiew pola i na pożywienie wasze i tego co jest w domach waszych i na pożywienie dziatwy waszéj.
5.CYLKOWI będzie przy żniwie, oddacie piątą część Faraonowi, a cztery części zostaną wam na zasiew pól, i na pożywienie dla dziatwy waszej."
6.KRUSZYŃSKIA ze sprzętów dacie piątą faraonowi, a cztery części będą wasze, na zasiew pól, na wyżywienie was i tych, którzy są w domach waszych, oraz na żywność dla dzieci waszych".
7.MIESESPrzy sprzęcie zbóż będzie tak: Będziecie dawać jedną piątą Faraonowi, zaś cztery części zostaną wam na zasiew pola i na pożywienie wasze i domowników waszych i na pożywienie dla dziatwy waszej”.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy nadejdą żniwa, oddacie piątą część plonów faraonowi, cztery zaś części zostawicie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników <i dla waszych dzieci>!
9.BRYTYJKALecz ze zbiorów oddacie piątą część faraonowi, natomiast cztery piąte pozostaną wam na zasianie roli i na wyżywienie was, domowników waszych i na wyżywienie dzieci waszych.
10.POZNAŃSKAPiątą część ze zbiorów macie oddać faraonowi; cztery części będą dla was na obsianie pól i na żywność - dla was i dla waszych domowników, a także na pokarm dla waszych dzieci.
11.WARSZ.PRASKAZe zbiorów oddacie kiedyś jedną piątą faraonowi, ale cztery części pozostaną dla was na kolejne zasiewy i na chleb dla was oraz dla wszystkich waszych domowników i waszych dzieci.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy żniwie będziecie oddawać faraonowi piątą część, zaś cztery części zostaną wam na zasiew pól oraz na pożywienie dla waszych dzieci.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jedną piątą część waszych plonów macie przekazać faraonowi, cztery piąte możecie zatrzymać na dalsze obsianie pól i na wyżywienie własne, waszych gospodarstw oraz waszych dzieci.