« 1Moj 47:24 1 Księga Mojżeszowa 47:25 1Moj 47:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy odpowiedzieli: Zdrowie nasze w ręce twojéj: niech tylko wejrzy na nas pan nasz, a z weselem będziemy służyć królowi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedzieli: Zachowałeś żywot nasz; niechże znajdziemy łaskę w oczach pana swego, i będziemy niewolnikami Faraonowymi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy odpowiedzieli: Uratowałeś nam życie! Obyśmy znaleźli łaskę w oczach swego pana, a będziemy niewolnikami faraona.
4.NEUFELD.1863I rzekli: zachowałeś nas przy życiu! obyśmy znaleźli łaskę w oczach Pana mojego i będziemy niewolnikami Paraona.
5.CYLKOWI rzekli: "Zachowałeś nas przy życiu! Niechaj znajdziemy łaskę w oczach pana naszego, i niechaj będziemy niewolnikami Faraona!"
6.KRUSZYŃSKII odpowiedzieli: "Tobie winniśmy życie! Niechaj znajdziemy łaskę w oczach pana mego i będziemy niewolnikami faraona".
7.MIESESNato rzekli oni: „Zachowałeś nas przy życiu. Znajdziem łaskę u pana i staniem się sługami Faraona”.
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli: Zachowałeś nas przy życiu! Obyś nas darzył życzliwością, panie nasz, a my będziemy niewolnikami faraona! -
9.BRYTYJKAOni odpowiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu, obyśmy tylko zyskali łaskę w oczach pana naszego, a będziemy niewolnikami faraona.
10.POZNAŃSKAWtedy oni odpowiedzieli: - Uratowałeś nam życie! Obyśmy znaleźli łaskę w twoich oczach, panie, i byli [wiernymi] sługami faraona!
11.WARSZ.PRASKANa to oni odrzekli: Uratowałeś nam życie. Jeśli znaleźliśmy łaskę w oczach naszego pana, to niech nam wolno będzie pozostać sługami faraona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedzieli: Zachowałeś nas przy życiu. Niech znajdziemy łaskę w oczach naszego pana i niech będziemy niewolnikami faraona.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie odpowiedzieli: Zachowałeś nas przy życiu. Obyśmy znaleźli łaskę w twych oczach, panie, a będziemy niewolnikami faraona.