« 1Moj 47:25 1 Księga Mojżeszowa 47:26 1Moj 47:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od onego czasu aż do dnia dzisiejszego we wszystkiéj ziemi Egipskiéj piątą część królom płacą: i weszło to jako za prawo, oprócz ziemie kapłańskiéj, która wolna była od téj kondycyi.
2.GDAŃSKA.1881I postanowił to Józef za prawo aż do dnia dzisiejszego w ziemi Egipskiej, aby dawana była Faraonowi piąta część; tylko ziemia samych kapłanów nie dostała się Faraonowi.
3.GDAŃSKA.2017I Józef ustanowił to jako prawo aż do dziś w ziemi Egiptu, aby faraonowi oddawano piątą część plonów. Tylko ziemia samych kapłanów nie stała się własnością faraona.
4.NEUFELD.1863I ustanowił to Josef prawem aż do dnia dzisiejszego o roli Micrajim, że Paraonowi należy się piąta część, tylko rola kapłanów samych nie należała do Paraona.
5.CYLKOWI ustanowił to Josef za prawo aż do dnia dzisiejszego na ziemi Micraim: Faraonowi piąta część. Jedna tylko ziemia kapłanów nie dostała się Faraonowi.
6.KRUSZYŃSKIJózef na podstawie tego ustanowił prawo istniejące do dnia dzisiejszego, że piąta część z ziemi w Egipcie należy do faraona; tylko ziemia samych kapłanów nie należy do faraona.
7.MIESESJózef nałożył to, jako należytość do dnia dzisiejszego, – na ziemię w Egipcie: dla Faraona jedna piąta. Jedynie ziemia kapłanów samych nie przeszła na własność Faraona.
8.TYSIĄCL.WYD5Rozporządzenie, które wydał Józef w sprawie roli w Egipcie, obowiązuje po dzień dzisiejszy: piątą część plonów [należy oddawać] faraonowi. Jedynie grunty kapłanów nie stały się własnością faraona.
9.BRYTYJKATak ustanowił Józef przepis, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, co do roli w Egipcie, że piąta część zbiorów należy do faraona. Tylko rola samych kapłanów nie stała się własnością faraona.
10.POZNAŃSKAA Józef ustanowił prawo, ważne po dziś dzień dla ziemi egipskiej: piąta część [zbiorów] należy do faraona. (Jedynie ziemia kapłanów nie przypadła faraonowi).
11.WARSZ.PRASKAI tak ustanowił Józef prawo, obowiązujące w Egipcie aż do dnia dzisiejszego, na mocy którego z każdego uprawianego pola piąta część zbiorów należy się faraonowi. Tylko uprawne pola kapłanów nie stanowią własności faraona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Josef ustanowił to za prawo w ziemi Micraim, aż do dzisiejszego dnia: Faraonowi należy się piąta część. Jedynie ziemia kapłanów nie dostała się faraonowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Józef wprowadził ustawę obowiązującą po dzień dzisiejszy, że piąta część plonów z ziemi egipskiej należy do faraona. Tylko ziemia kapłanów nie przeszła na jego własność.