« 1Moj 47:27 1 Księga Mojżeszowa 47:28 1Moj 47:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA był w niej żyw siedmnaście lat i był jest żyw wszech swych dni sto a cztyrdzieści a siedm lat.
2.WUJEK.1923I żył w niéj siedmnaście lat: i stały się wszystkie dni żywota jego, sto czterdzieści i siedm lat.
3.GDAŃSKA.1881I żył Jakób w ziemi Egipskiej siedemnaście lat; a było dni Jakóbowych, lat żywota jego, sto czterdzieści i siedem lat.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub żył w ziemi Egiptu siedemnaście lat. A w sumie Jakub przeżył sto czterdzieści siedem lat.
5.NEUFELD.1863I żył Jakob w kraju Micrajim siedmnaście lat, i były dni Jakoba, lata życia jego: sto czterdzieści i siedm lat.
6.CYLKOWI żył Jakób w ziemi Micraim siedmnaście lat; a było dni Jakóba, - lat życia jego, - sto czterdzieści i siedm lat.
7.KRUSZYŃSKIJakób żył w Egipcie siedmnaście lat, i wyniosły lata życia Jakóba sto czterdzieści siedm lat.
8.MIESESJakób żył w Kraju Egipskim siedemnaście lat; zaś dnie Jakóba, lata życia jego wynosiły siedem lat i sto czterdzieści.
9.TYSIĄCL.WYD5Jakub, przeżywszy w Egipcie siedemnaście lat, doczekał się sto czterdziestego siódmego roku życia.
10.BRYTYJKAJakub żył w ziemi egipskiej siedemnaście lat, tak że życie Jakuba trwało sto czterdzieści siedem lat.
11.POZNAŃSKAJakub przeżył w Egipcie siedemnaście lat; razem liczył Jakub sto czterdzieści siedem lat życia.
12.WARSZ.PRASKAJakub żył w Egipcie jeszcze siedemnaście lat, a gdy umierał, wszystkie dni jego życia wynosiły sto czterdzieści siedem lat.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakób żył w ziemi Micraim siedemnaście lat; a dni życia Jakóba były przez sto czterdzieści siedem lat.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub przeżył w ziemi egipskiej siedemnaście lat. Jego życie trwało zatem sto czterdzieści siedem lat.