« 1Moj 47:28 1 Księga Mojżeszowa 47:29 1Moj 47:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż uznamionał dzień śmierci przybliżając sie, zawołał syna swego Josefa i rzekł k niemu: „Nalazłliśm miłość przed twyma oczyma, położ rękę swą pod biodra ma a uczynisz se mną miłosierdzie i sprawiedliwość, aby mię nie pogrzebł w Ejipcie,
2.WUJEK.1923A gdy widział, że się przybliżał dzień śmierci jego, przyzwał syna swego Józepha, i rzekł do niego: Jeźlim nalazł łaskę przed obliczem twojem, połóż rękę twoję pod biodrę moję: i uczynisz mi miłosierdzie i prawdę, żebyś mię nie grzebł w Egipcie.
3.GDAŃSKA.1881I przybliżyły się dni Izraelowe, aby umarł; i wezwał syna swego Józefa i rzekł do niego: Jeźlim teraz znalazł łaskę w oczach twoich, połóż proszę rękę twoję pod biodro moje, a uczyń ze mną miłosierdzie i prawdę; proszę nie chowaj mię w Egipcie;
4.GDAŃSKA.2017I zbliżył się czas śmierci Izraela. Wezwał więc swego syna Józefa i powiedział do niego: Jeśli teraz znalazłem łaskę w twoich oczach, połóż, proszę, twoją rękę pod moje biodro, a wyświadcz mi tę łaskę i wierność: Proszę, nie chowaj mnie w Egipcie;
5.NEUFELD.1863A gdy zbliżyły się dni Jisraela ku śmierci, zawołał syna swego Josefa i rzekł do niego: jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje, i wyświadczysz mi łaskę i wiarę, nie pochowaj mnie, proszę, w Micrajim.
6.CYLKOWI zbliżył się czas Israela, aby umarł; i wezwał syna swego, Josefa, i rzekł do niego: "Jeżelim téż znalazł łaskę w oczach twoich, połóżże rękę twoję pod biodro moje, i okaż mi miłość i wierność; nie chciej pochować mnie w Micraim!
7.KRUSZYŃSKIGdy zbliżały się dni Izraela ku śmierci, przywołał syna swego Józefa i rzekł do niego: "Jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, racz włożyć rękę pod biodro moje i wyświadcz mi tę łaskę i to dobro: nie składaj mnie do grobu w Egipcie.
8.MIESESGdy żywot Izraela zbliżał się do zgonu, zawezwał on syna swojego Józefa i rzekł do niego: „Jeśli znalazłem łaskę u ciebie, połóż twą rękę pod biodro moje, – tem wyświadczysz miłosierdzie względem mnie i wierność, – iż nie pochowasz mnie w Egipcie,
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy zbliżała się śmierć Izraela, kazał wezwać swego syna Józefa i rzekł do niego: Jeśli darzysz mnie życzliwością, połóż mi swą rękę pod biodro na dowód twojej wiernej miłości, że nie pochowasz mnie w Egipcie,
10.BRYTYJKAA gdy się zbliżały dni, kiedy Izrael miał umrzeć, wezwał syna swego Józefa i rzekł do niego: Jeślim znałazł łaskę w oczach twoich, połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność: Nie pochowaj mnie w Egipcie,
11.POZNAŃSKAGdy zaś zbliżała się śmierć Izraela, wezwał on syna swego Józefa i powiedział do niego: - Jeśli jesteś mi oddany szczerze, połóż rękę swą na moim biodrze [na znak], że okażesz mi prawdziwą wierność i nie pochowasz mnie w Egipcie.
12.WARSZ.PRASKAA kiedy nadszedł czas jego śmierci, zawołał swojego syna Józefa i powiedział do niego: Jeżeli mi dobrze życzysz, to połóż mi rękę pod biodro na znak, że będziesz mi wierny i uszanujesz moją wiarę! Proszę cię, żebym nie został pochowany w Egipcie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zbliżył się czas Israela, aby umarł; zatem wezwał swojego syna Josefa oraz do niego powiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, połóż twoją rękę pod moje biodro oraz okaż mi miłość i wierność; nie zechciej mnie pochować w Micraim.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Izrael był już bliski śmierci, wezwał swego syna, Józefa, i powiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, połóż, proszę, swą rękę pod moje biodro. Okaż mi, proszę, miłość i wierność: Nie grzeb mnie w Egipcie.