« 1Moj 47:29 1 Księga Mojżeszowa 47:30 1Moj 47:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale abych spał s otcy mymi, aby mnie wyniosł z tej to ziemie i położył mię w grobie mych starost”. Jemuż to otpowiedział Josef a rzkąc: „Jać uczynię, csoż każesz”.
2.WUJEK.1923Ale niechaj śpię z ojcy mymi: i wynieś mię z téj ziemie, a pochowaj w grobie przodków moich. Któremu odpowiedział Józeph: Ja uczynię, coś rozkazał.
3.GDAŃSKA.1881Ale gdy zasnę z ojcy moimi, wyniesiesz mię z Egiptu, a pochowasz mię w grobie ich. A on rzekł: Uczynię według słowa twego.
4.GDAŃSKA.2017Ale gdy zasnę z moimi ojcami, wywieziesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w ich grobie. A on powiedział: Uczynię według twego słowa.
5.NEUFELD.1863Abym leżał przy ojcach swoich i abyś mnie uniósł z Micrajim i pochował mnie w grobie ich, i rzekł: ja uczynię wedle słów twoich.
6.CYLKOWA gdy spocznę przy ojcach moich, wyniesiesz mnie z Micraim, i pochowasz mnie w grobie ich!" I rzekł: "Uczynię podług słowa twojego!"
7.KRUSZYŃSKIGdy zasnę z ojcami moimi, wyniesiesz mnie z Egiptu i pochowasz w grobie ich", i odpowiedział: "Ja uczynię, jak sobie życzysz".
8.MIESESiż, – gdy legnę przy ojcach moich, – wyniesiesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w grobowcu ich”; on zaś odrzekł: „Ja uczynię, jako rzekłeś”.
9.TYSIĄCL.WYD5ale gdy zasnę z mymi przodkami, wywieziesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w ich grobie. Ten odrzekł: Uczynię, jak powiedziałeś.
10.BRYTYJKABo chcę spocząć z ojcami moimi; dlatego wywieź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich grobie. On zaś odpowiedział: Uczynię według życzenia twego.
11.POZNAŃSKAA gdy już zasnę z ojcami, zabierzesz mnie z Egiptu i pochowasz w ich grobie. [Józef] odparł: - Uczynię według twego życzenia.
12.WARSZ.PRASKAKiedy umrę, zabierz moje ciało z Egiptu i pochowaj je pomiędzy grobami moich ojców. A on powiedział: Zrobię wszystko tak, jak tego pragniesz.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy spocznę przy moich przodkach, wyniesiesz mnie z Micraim oraz pochowasz mnie w ich grobie. Zaś Josef rzekł: Uczynię według twojego słowa.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy spocznę z moimi ojcami, wywieź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich grobie. Józef odpowiedział: Postąpię według twego życzenia.