« 1Moj 47:4 1 Księga Mojżeszowa 47:5 1Moj 47:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy król do Józepha: Ojciec twój i bracia twoi przyjechali do ciebie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Farao do Józefa mówiąc: Ojciec twój i bracia twoi przyjechali do ciebie;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy faraon powiedział do Józefa: Twój ojciec i twoi bracia przybyli do ciebie.
4.NEUFELD.1863I rzekł Parao do Josefa, mówiąc: ojciec twój i bracia twoi przyszli do ciebie.
5.CYLKOWI rzekł Faraon do Josefa, mówiąc: "Ojciec twój i bracia twoi przybyli do ciebie:
6.KRUSZYŃSKIRzekł faraon do Józefa, mówiąc: "Twój ojciec i bracia twoi przyszli do ciebie.
7.MIESESFaraon odrzekł do Józefa, mówiąc: „Ojciec twój i bracia twoi przybyli do ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5Faraon rzekł do Józefa: Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie.
9.BRYTYJKAWtedy odezwał się faraon do Józefa, mówiąc: Ojciec twój i bracia twoi przybyli do ciebie;
10.POZNAŃSKAA faraon tak powiedział do Józefa: - Twój ojciec i twoi bracia przybyli do ciebie.
11.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział faraon do Józefa: Tak więc przyszli do ciebie twój ojciec i bracia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A faraon powiedział do Josefa, mówiąc: Przybyli do ciebie twój ojciec i twoi bracia.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi faraon zwrócił się do Józefa: Twój ojciec i twoi bracia przybyli do ciebie.