« 1Moj 47:5 1 Księga Mojżeszowa 47:6 1Moj 47:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ziemia Egipska jest przed tobą: każ im mieszkać na najlepszem miejscu, a daj im tę ziemię Gessen. Jeźli wiesz, że między nimi są mężowie dowcipni, uczyń je przełożonymi nad dobytki memi.
2.GDAŃSKA.1881Ziemia Egipska przed tobą jest: w najlepszem miejscu tej ziemi daj mieszkanie ojcu twemu i braci twojej, niech mieszkają w ziemi Gosen; a zrozumieszli, że są między nimi mężowie godni, tedy je uczynisz przełożonymi nad trzodami memi.
3.GDAŃSKA.2017Ziemia Egiptu jest przed tobą. W najlepszym miejscu tej ziemi osadź twego ojca i twoich braci, niech mieszkają w ziemi Goszen. A jeśli wiesz, że są wśród nich dzielni ludzie, uczyń ich przełożonymi nad moimi stadami.
4.NEUFELD.1863Kraj Micrajim jest przed tobą, na wyborze gruntu usadow ojca swojego i braci swoich, niech osiądą w ziemi Goszen. A jeżeli wiesz, że między nimi są dzielni mężowie, to ustanowisz ich przełożonymi nad bydłem mojém.
5.CYLKOWZiemia Micraim przed tobą jest; na wyborze ziemi usadów ojca twojego i braci twoich, niech osiądą w ziemi Goszen; a jeśli wiadomo ci, że są między nimi ludzie dzielni, to ustanowisz ich nadzorcami bydła mojego."
6.KRUSZYŃSKIZiemia egipska jest przed tobą; umieść ojca twego i braci twoich w najlepszej części kraju. Niech zamieszkają w ziemi Gessen, a gdy się dowiesz, że są pomiędzy nimi mężowie odważni, umieść ich, jako przełożonych stad, które do mnie należą".
7.MIESESKraj Egipski oto przed tobą: W najlepszej części kraju osadź ojca swego i braci swoich, niech osiądą w krainie Goszenu, a jeżeli wiesz, iż są pomiędzy nimi mężowie dzielni, ustanów ich nadzorcami bydła, które posiadam”.
8.TYSIĄCL.WYD5Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl swego ojca i swych braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku.
9.BRYTYJKAZiemia egipska stoi dla ciebie otworem. W najlepszej części kraju daj mieszkanie ojcu swemu i braciom swoim, niech mieszkają w krainie Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są między nimi ludzie dzielni, uczyń ich nadzorcami trzód, które do mnie należą.
10.POZNAŃSKAZiemia egipska jest do twojej dyspozycji. Osadź ojca i braci w najlepszym miejscu: niech zamieszkują w ziemi Goszen. A jeżeli wiesz, że są między nimi dzielni ludzie, ustanów ich nadzorcami nad moją trzodą.
11.WARSZ.PRASKAEgipt stoi dla was otworem. Pozwól twemu ojcu i braciom osiedlić się w najlepszej części tego kraju! Mogą osiąść w ziemi Goszen. A jeśli kilku z nich uznasz za dzielnych ludzi, możesz im powierzyć troskę o moje trzody.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przed tobą jest ziemia Micraim; usadów twojego ojca i twych braci na najlepszym miejscu tej ziemi; niech osiądą w ziemi Goszen; a jeśli ci wiadomo, że są między nimi dzielni ludzie, to ustanowisz ich nadzorcami mojego bydła.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZiemia egipska stoi przed tobą otworem. Osiedl swego ojca i braci w najlepszej części kraju. Mogą zamieszkać w Goszen. A jeśli wiesz, że są między nimi jacyś zdolni ludzie, to ustanów ich zarządcami także nad moim dobytkiem.