« 1Moj 47:6 1 Księga Mojżeszowa 47:7 1Moj 47:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Potem wprowadził Józeph ojca swego do króla, i postawił go przed nim: który błogosławiąc mu,
2.GDAŃSKA.1881I przywiódł Józef Jakóba, ojca swego, i postawił go przed Faraonem; a błogosławił Jakób Faraonowi.
3.GDAŃSKA.2017I Józef przyprowadził swego ojca Jakuba, i postawił go przed faraonem. A Jakub błogosławił faraona.
4.NEUFELD.1863I sprowadził Josef Jakoba ojca swojego i przedstawił go Paraonowi i błogosławił Jakob Paraonowi.
5.CYLKOWI sprowadził Josef Jakóba, ojca swojego, i przedstawił go Faraonowi; i pobłogosławił Jakób Faraona.
6.KRUSZYŃSKII przywiózł Józef Jakóba, ojca swego, i stawił go przed obliczem faraona. Jakób błogosławił faraonowi,
7.MIESESJózef wprowadził ojca swojego Jakóba i postawił go przed Faraonem, a Jakób pobłogosławił Faraona.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Józef przyprowadził swego ojca Jakuba i przedstawił go faraonowi. A gdy Jakub złożył faraonowi wyrazy czci,
9.BRYTYJKAPotem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego i przedstawił go faraonowi, Jakub zaś pobłogosławił faraona.
10.POZNAŃSKAJózef przyprowadził potem swego ojca Jakuba i przedstawił go faraonowi. Jakub powitał uroczyście faraona,
11.WARSZ.PRASKAPotem przyprowadził Józef swego ojca i przedstawił go faraonowi. Jakub pozdrowił faraona życzeniem błogosławieństwa,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Josef sprowadził też swojego ojca Jakóba oraz przedstawił go faraonowi; a Jakób wysławił faraona.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Józef wprowadził swego ojca, Jakuba, przedstawił go faraonowi, a Jakub pobłogosławił faraona.