« 1Moj 47:8 1 Księga Mojżeszowa 47:9 1Moj 47:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedział: Dni pielgrzymowania mego jest sto i trzydzieści lat, krótkie a złe: i nie doszły aż do dni ojców moich, których pielgrzymowali.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Jakób Faraonowi: Dni lat pielgrzymstwa mego jest sto i trzydzieści lat; krótkie i złe były dni lat żywota mego, i nie doszły dni lat żywota ojców moich, w których dniach oni pielgrzymowali.
3.GDAŃSKA.2017Jakub odpowiedział faraonowi: Liczba lat mego pielgrzymowania to sto trzydzieści. Krótkie i złe były lata mego życia i nie osiągnąłem wieku moich ojców podczas ich pielgrzymowania.
4.NEUFELD.1863I rzekł Jakob do Paraona: dni lat pielgrzymstwa mojego są: sto i trzydzieści lat; krótkie i smutne były dni lat życia mojego, i niedoszły dni lat życia ojców moich, w dniach pielgrzymstwa ich.
5.CYLKOWI rzekł Jakób do Faraona: "Dni-lat pielgrzymstwa mojego - sto trzydzieści lat; krótkie i smutne były dni - lata życia mojego, i nie doszły dni-lat życia ojców moich w dniach pielgrzymstwa ich."
6.KRUSZYŃSKIOdpowiedział Jakób faraonowi: "Dni lat mego podróżowania jest sto trzydzieści. Krótkie i niepomyślne są dni lat życia mego i nie osiągnęły dni lat życia ojców moich podczas ich podróżowania".
7.MIESESA Jakób rzekł do Faraona: „Dnie lat tułaczki mojej: sto trzydzieści lat! Złe i nieliczne były dnie lat mojego życia – one nie dosięgły dni lat żywotów ojców moich w dniach tułaczki ich”.
8.TYSIĄCL.WYD5Jakub odpowiedział faraonowi: Liczba lat mego pielgrzymowania - sto i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia; nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków.
9.BRYTYJKAJakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania.
10.POZNAŃSKAA Jakub odpowiedział faraonowi: - Dni mego pielgrzymowania to sto trzydzieści lat. Niezbyt więc długie, a niepomyślne były lata mojego życia: nie osiągnęły lat życia moich przodków, dni ich pielgrzymowania.
11.WARSZ.PRASKAJakub odpowiedział na to faraonowi: Moje pielgrzymowanie trwa na ziemi sto trzydzieści lat. Niezbyt długie, ale pełne nieszczęść były lata mojego pielgrzymowania; nie dorównują one liczbą dni pielgrzymowaniu mojego ojca.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jakób powiedział do faraona: Jest sto trzydzieści lat dni mojego pielgrzymowania; lata mojego życia były krótkie, smutne i nie osiągnęły lat życia moich przodków w dniach ich pielgrzymowania.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA on na to: Dni mojej wędrówki liczą teraz sto trzydzieści lat. Krótkie i złe były lata mego życia i nie dosięgły lat wędrówki moich ojców.