« Iza 48:16 Księga Izajasza 48:17 Iza 48:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo mowi Pan, wykupiciel twoj, święty israhelski: Ja, Pan Bog twoj, uczę cię użytecznych rzeczy, sprawiam cię po drodze, w niejże to chodzisz.
2.WUJEK.1923To mówi Pan, odkupiciel twój, Święty Izraelów: Ja Pan, Bóg twój, który cię uczę pożytecznych rzeczy, i sprawuję cię na drodze, którą idziesz.
3.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan, odkupiciel twój, Święty Izraelski: Jam Pan, Bóg twój, który cię uczę, abyś postępował; a prowadzę cię drogą, po której chodzić masz.
4.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Ja jestem PANEM, twoim Bogiem, który cię uczy tego, co jest pożyteczne, i prowadzi cię drogą, którą masz chodzić.
5.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty, wybawca twój, Święty Israela: Ja Wiekuisty, Bóg twój, uczę cię dla pożytku twojego, prowadzę cię drogą, którą ci postępować należy.
6.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.
7.BRYTYJKATak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.
8.POZNAŃSKATak mówi Jahwe - twój Odkupiciel, Święty Izraela: - Ja, Jahwe, jestem Bogiem twoim! Uczę cię tego, co zbawienne, prowadzę cię drogą, którą powinieneś kroczyć.
9.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan, Odkupiciel twój, Święty Izraela: Ja Pan i Bóg twój, Ja nauczam cię tego, co zbawienne dla ciebie, to Ja prowadzę cię drogą, którą teraz kroczysz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY, twój Wybawca, Święty Israela: Ja, WIEKUISTY, twój Bóg, uczę cię dla twojego pożytku; prowadzę cię drogą, którą ty powinieneś chodzić.
11.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi PAN, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Ja, PAN, twój Bóg, uczę cię tego, co zapewni ci korzyść, prowadzę cię drogą, po której masz iść.