« Jer 38:28 Księga Jeremiasza 39:1 Jer 39:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku dziewiątego Sedecyasza, króla Judzkiego, miesiąca dziesiątego, przyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński i wszystko wojsko jego do Jeruzalem i oblegli je.
2.GDAŃSKA.1881Roku dziewiątego Sedekijasza, króla Judzkiego, miesiąca dziesiątego, przyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński, ze wszystkiem wojskiem swojem do Jeruzalemu, i oblegli je.
3.GDAŃSKA.2017W dziewiątym roku Sedekiasza, króla Judy, dziesiątego miesiąca, nadciągnął Nabuchodonozor, król Babilonu, z całym swoim wojskiem do Jerozolimy i obległ ją.
4.CYLKOWRoku dziewiątego Cydkjasza, króla Judy, miesiąca dziesiątego nadciągnął Nebukadrecar, król Babelu, ze wszystkiem wojskiem swojém do Jerozolimy i osaczyli ją.
5.KRUSZYŃSKIDziewiątego roku Sedecjasza, króla judzkiego, miesiąca dziesiątego, przybył Nebukadreccar, król babiloński i wszystko wojsko jego pod Jeruzalem, i oblegli ją.
6.TYSIĄCL.WYD1Dziewiątego roku Sedecjasza, króla judzkiego, w miesiącu dziesiątym Nabuchodonozor, król babiloński, przybył z całym swym wojskiem do Jerozolimy i obiegł ją.
7.TYSIĄCL.WYD5W dziewiątym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, dziesiątego miesiąca wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jerozolimę; i oblegali ją.
8.BRYTYJKAI był tam, gdy zdobyto Jeruzalem. W dziewiątym roku Sedekiasza, króla judzkiego, w dziesiątym miesiącu, przybył Nebukadnesar, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem i oblegali je,
9.POZNAŃSKADziewiątego roku króla judzkiego Sedecjasza, w miesiącu dziesiątym, król babiloński Nebukadnezar nadciągnął z całym swym wojskiem pod Jerozolimę i obległ ją.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Jerozolima została zdobyta w dziewiątym roku panowania króla judzkiego Sedecjasza, dziesiątego miesiąca, Nabuchodonozor, król babiloński, przystąpił z całym swoim wojskiem do ataku na Jerozolimę. Zaczęło się oblężenie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziewiątego roku Cydkjasza, króla Judy, dziesiątego miesiąca, nadciągnął do Jeruszalaim z całym swoim wojskiem Nabukadrecar, król Babelu, oraz ją osaczyli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW dziewiątym roku panowania Sedekiasza, króla Judy, w dziesiątym miesiącu, nadciągnął Nebukadnesar, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem pod Jerozolimę. Miasto zostało oblężone.