« 1Kor 3:23 1 List do Koryntian 4:1 1Kor 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:24) Tak nas niech waży człowiek, jako służebniki Christusowe, i szafarze tajemnic Bożych.
2.WUJEK.1923Tak niechaj człowiek o nas rozumie jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych.
3.RAKOW.NTNiech tak nas poczyta człowiek, jako sługi Christusowe, i szafarze tajemnic Bożych.
4.GDAŃSKA.1881Tak niechaj o nas człowiek rozumie, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.
5.GDAŃSKA.2017Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga.
6.JACZEWSKINas uważajcie za sługi Chrystusowe i za szafarzów tajemnic Bożych.
7.SYMONKażdy przeto niech patrzy na nas jako na sług Chrystusowych, i na włodarzy tajemnic Bożych.
8.DĄBR.WUL.1973Tak niechaj każdy nas uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych tajemnic.
9.DĄBR.GR.1961Tak niechaj każdy uważa nas za sługi Chrystusa i włodarzy tajemnic Bożych.
10.TYSIĄCL.WYD5Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych.
11.BRYTYJKATak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.
12.POZNAŃSKANiechaj każdy człowiek uważa nas zatem za poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych.
13.WARSZ.PRASKANiech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak tylko niech nas człowiek uważa jako poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOto jak nas traktować: Jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tak niech nas człowiek zalicza jako do poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych.