« 1Moj 20:9 1 Księga Mojżeszowa 20:10 1Moj 20:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI lepak jego wsprosi rzekąc: „Powiedz nam, czemuś to uczynił”
2.WUJEK.1923I powtóre uskarżając się rzekł: Cóżeś upatrował, żebyś to uczynił?
3.GDAŃSKA.1881I rzekł po wtóre Abimelech do Abrahama: Cóżeś upatrywał, żeś tę rzecz uczynił?
4.GDAŃSKA.2017Abimelek zapytał jeszcze Abrahama: Co widziałeś, że tak postąpiłeś?
5.NEUFELD.1863I rzekł Abimelech do Abrahama: cóż widziałeś, że zrobiłeś rzecz tę?
6.CYLKOWI rzekł Abimelech do Abrahama: "Cóżeś miał na widoku, gdyś uczynił rzecz tę?"
7.KRUSZYŃSKIRzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: "Cóżeś sobie ty wyobrażał, gdyżeś taką rzecz uczynił?"
8.MIESESI Abimelech rzekł do Abrahama: „Co upatrywałeś, iż popełniłeś to?”
9.TYSIĄCL.WYD5I zapytał Abimelek Abrahama: Jaki miałeś zamiar, czyniąc to?
10.BRYTYJKAI rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: Do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś?
11.POZNAŃSKAI zapytał [jeszcze] Abimelek Abrahama: - Co zamierzałeś osiągnąć, postępując w ten sposób?
12.WARSZ.PRASKANadto Abimelek pytał Abrahama: Co chciałeś osiągnąć, postępując w ten sposób?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abimelech powiedział także do Abrahama: Co miałeś na widoku, kiedy tę rzecz uczyniłeś?
14.EIB.BIBLIA.2016.LITI dodał: Co cię do tego skłoniło?