« 1Moj 20:12 1 Księga Mojżeszowa 20:13 1Moj 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem gdyż mię jest Pan Bog wywiodł z domu oćca mego, rzekłeśm jej: To miłosierdzie uczyń se mną: Na wszelkich mieścoch, kędy się obrocimy, rzeczy, żecieśm twoj brat”.
2.WUJEK.1923Ale gdy mię Bóg wywiódł z domu ojca mego, rzekłem do niéj: To miłosierdzie uczynisz zemną: Na każdem miejscu, do którego przyjdziemy, powiesz, żem bratem twoim.
3.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy mię wyprawił Bóg na pielgrzymowanie z domu ojca mego, żem rzekł do niej: To miłosierdzie twoje będzie, które uczynisz ze mną: Na każdem miejscu, do którego przyjdziemy, powiesz o mnie: Brat to mój jest.
4.GDAŃSKA.2017Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu mego ojca, powiedziałem do niej: Oto przysługa, jaką mi wyświadczysz – w każdym miejscu, do którego przyjdziemy, mów o mnie: To jest mój brat.
5.NEUFELD.1863I stało się, gdy mnie zbłąkał Bóg z domu ojca mojego, rzekłem do niéj: oto jest łaska twoja którą mi wyświadczysz, w każdém miejscu do którego przybędziemy, mów o mnie: bratem moim on.
6.CYLKOWI było, gdy wywiódł mnie Bóg na tułactwo z domu ojca mojego, rzekłem wtedy do niej: Oto łaska, którą wyświadczysz mi: Do któregokolwiek miejsca przyjdziemy, powiedz o mnie: brat to mój."
7.KRUSZYŃSKIGdy za wolą Bożą wypadło mi błądzić poza domem ojca mego, rzekłem do niej: Oto łaska, którą mi wyświadczysz: na wszystkich miejscach, dokąd przyjdziemy, mów tam o mnie: To mój brat".
8.MIESESI działo się, gdy Bóg wywiódł mnie z domu ojca mojego na tułaczkę, iż rzekłem do niej: „To jest łaska twoja, którą będziesz świadczyć względem mnie: w każdej miejscowości, dokądkolwiek przyjdziemy, mawiaj o mnie: on jest bratem moim”.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do niej: Wyświadczysz mi przysługę, gdy tam, dokąd przyjdziemy, będziesz mówiła o mnie: On jest moim bratem.
10.BRYTYJKAGdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: Tę przysługę będziesz mi wyświadczała: Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: On jest bratem moim.
11.POZNAŃSKAGdy zaś z domu mego ojca wywiódł mnie Bóg na wędrówkę, powiedziałem jej: "Zechciej to uczynić z miłości dla mnie: wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy, mów o mnie: To mój brat!"
12.WARSZ.PRASKAKiedy Bóg kazał mi wyruszyć z domu mojego ojca w nieznane, powiedziałem do niej: Wyświadczysz mi wielkie dobrodziejstwo, gdy będziesz mówić, gdzie tylko się znajdziemy, że jestem twoim bratem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stało się, że gdy Bóg wyprowadził mnie na tułactwo z domu mojego ojca, wtedy do niej powiedziałem: Oto łaska, którą mi wyświadczysz. Do którego miejsca przyjdziemy, powiedz o mnie: To mój brat.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc Bóg wyprawił mnie z domu mego ojca, poprosiłem ją: Wyświadcz mi pewną łaskę. Gdziekolwiek się znajdziemy, mów o mnie, że jestem twoim bratem.